Mihai Stepan Cazazian

Vizita oficială la Sofia a PS Episcop Datev Hagopian, locțiitor numit al Eparhiei Armene din Bulgaria

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Miercuri,
26 iunie, PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din
România, și-a început scurta vizită oficială în Bulgaria în calitate de
locțiitor numit prin decizie patriarhală al Eparhiei Armene din Bulgaria. În
această calitate Preasfinția Sa a vizitat capitala Bulgariei, Sofia, unde a
avut mai multe întâlniri cu oficialităție locale dar și cu membrii
comunităților armene.

            Prima întâlnire s-a desfășurat în Catedrala episcopală din Sofia, unde PS Datev a discutat cu membrii comunității armene din capitala Bulgariei, reprezentați de consiliul parohial și PC Pr. Gusan Havadian, parohul  comunității armene din Sofia. Au fost analizate datele referitoare la proiectul ridicării unei noi biserici în Sofia, proiect aflat în curs de realizare, precum și amănunte despre data finalizării diverselor etape ale lucrărilor. PS Datev a apreciat eforturile făcute, dăruirea și implicarea membrilor comunității ,a consiliului parohial  împreună cu Pr. paroh, spre împlinirea acestui binecuvântat proiect.

            În ziua
următoare, 27 iunie, PS Episcop Datev s-a întâlnit cu Dnul Emil Velinov,
Ministru al Cultelor. Au fost abordate diverse subiecte, pe primul plan fiind
problema relațiilor dintre Biserica Armeană și Biserica Bulgară, urmărindu-se
extinderea domeniilor de colaborare dintre cele două biserici.

            În
aceeași zi Preasfinția Sa Datev a fost primit de către Prea Fericitul Neofit, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Bulgare, căruia i-a transmis sincere urări de bine și
binecuvântată arhipăstorire împreună cu expresia dragostei în Hristos din
partea SS Karekin al II lea, Catoliosul Tuturor Armenilor. Prea Fericitul
Neofit a primit cu bucurie vestea numirii PS Datev ca locțiitor al Eparhiei
Armene din Bulgaria, abordând apoi în discuția avută aspecte ale relațiilor
dintre cele două biserici și căutând împreună noi modalități de colaborare, ambii
ierarhi considerând că o posibilă vizită a Catolicosului Armenilor și
întâlnirea ce ar avea loc cu această ocazie între cei doi Patriarhi ar
constitui un mare pas spre năzuința unei armonioase colaborări în slujirea lui
Hristos.                                                                                                 

            În seara
aceleiași zile PS Datev s-a reîntors în Eparhia din România, la reședința Arhiepiscopală
din București.

            Biroul
de presă al Arhiepiscopiei Armene din România