Mihai Stepan Cazazian

Vizita  Întîistătătorului  Eparhiei Armene din România,  IPS EPISCOP DATEV HAGOPIAN în ARMENIA

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

         Pe 18 februarie a.c., Întâistătătorul Eparhiei Armene din România, PS Datev Hagopian, a efectuat o vizită de lucru în Armenia. Ca coordonator al Oganizaţiei Mondiale de Tineret al Bisericii Armene pentru Europa, pe 19 februarie a.c., PS a  participat la şedinţa  comitetului organizatoric pentru ANUL TINERETULUI ARMEAN, proclamat de S.S. Catolicosul Tuturor armenilor, Karekin al II-a, care se va desfăşura în luna iulie 2018, sub deviza ,,Spre Patrie, spre Sf. Ecimiadzin. Șeful spiritual  al Organizaţiei Mondiale de Tineret al Bisericii Armene, şeful Eparhiei Armene a   Americii de Vest, IPS Arhiepiscop Hovnan Terterian a condus şedinţa la care au mai participat: PC preot Avetis Abovian din sus-menţionata Eparhie, directorul  biroului central al Organizaţiei Mondiale de Tineret al Bisericii Armene din Erevan Ghevorg Măkărtcian, reprezentantul  Consiliului  Tineretului al Eparhiei Armene din Rusia şi Nor Nahigevan Vardan Pohosian, şi întreg comitetul organizatoric al Organizaţiei Mondiale de Tineret al Bisericii Armene.

          În cadrul şedinţei s-au dezbătut aspecte legate de activităţile programate şi de  organizarea lor în cadrul anului tineretului, s-au stabilit condiţiile şi termenii de participare. Lucrările au continuat a doua zi, pe 20 februarie, la Erevan, la biroul central al Organizaţiei Mondiale de Tineret al Bisericii Armene, unde după dezbateri, s-a stabilit proiectul-program al pelerinajului în perioada 4-8  iulie 2018.

         Pe 21 februarie PS Datev Hagopian, a avut o întâlnire cu Arhim. Karekin Hambarţumian, rector al facultăţii de Teologie al Seminarului Gevorgian din Sf. Ecimiadzin. În timpul întâlnirii Preasfinția Sa s-a documentat despre situaţia şi rezultatele obţinute de cei doi tineri armeni studenţi din România. Este de menţionat faptul că în momentul de faţă sub directa îndrumare a PS, doi tineri de origine armeană studiază  la Sf. Scaun de la Ecimiadzin la seminarul Teologic: aceștia sunt: Gheorghe Damian, student anul IV, care deja stăpâneşte destul de bine limbile armeană şi engleză, de curând a primit un certificat Toefl şi din vară va fi în anul V, şi Bogdan Aritonovici, care  este la cursurile de pregătire, pentru care, sub directa îndrumare a S.S. Karekin al II-lea, de câteva ori pe săptămână este invitat un specialist din Erevan, pentru a se preda limba armeană. În timpul întâlnirii PS Datev Hagopian şi-a exprimat gratitudinea S.S. Karekin al II-lea şi rectorului pentru grija părintească faţă de cei doi studenţi şi sprijinul acordat pentru o pregătire excelentă. 

         Următoarea zi, pe 22 februarie, Preasfinția Sa s-a întâlnit cu o seamă de reprezentanţi din domeniul artelor, a istoriei şi anume: Levon Ciugaszyan (seful catedrei UNESCO de Istoriei şi Teoria Artei Armene din cadrul Univeristăţii din Erevan), Lilit Khachatryan (fotograf, designer, grafician), care  se  ocupă cu editarea cărţilor din cadrul Muzeului de Istorie din Erevan, Mariam Vardanyan (critic de artă), Siranuş Manukyan (doctorand în Arte), care de asemenea lucrează la sus menţionata catedră. În timpul întâlnirii s-au dezbătut aspectele legate de editarea volumului: ,,Comorile Eparhiei Armene din România”. De menţionat faptul că aceşti specialişti au fost invitaţi de Eparhia Armeană din Bucureşti şi au explorat şi au efectuat unele lucrări de restaurare, au studiat numeroase obiecte de cult şi de artă care se află în bisericile şi în Muzeul   Eparhiei şi sub directa oblăduire a PS va fi editat un volum separat. Acest volum va prezenta bogata moştenire spirituală şi culturală a Eparhiei Armene din România.   Scopul acestei lucrări este de a prezenta aceste valori şi a le aduce în atenţia specialiştilor, a  celor  interesaţi, a iubitorilor de artă şi publicului larg.

          Întâistătătorul, împreună cu dl. Levon Ciugaszyan au dezbătut şi problema  studierii covoarelor armeneşti existente la Eparhia din România, propunând să fie trimişi  specialişti în România şi apoi să fie editată o lucrare pe acea temă.

           PS s-a mai întâlnit cu renumitul  arhitect Davit Kertmengian cu care a discutat despre arhitectura bisericilor armene din România. Dorinţa  Întâistătătorului este de a-l  invita pe dl. Kertmengian în România ca să studieze  arhitectura, modul de construcţie, stilul bisericilor armene din România, să facă măsurători, fotografii şi să editeze apoi un volum cu date istorice, şi de specialitate cu titlul: ,,Bisericile Eparhiei Armene din România”.

          În aceeaşi zi, PS s-a mai întâlnit cu arheologul dl. Haik Hakobyan (şef la catedra Facultăţii de Istorie şi Etnografie de la Universitatea din Erevan). Fiind cea mai veche  comunitate armeană din Europa, Eparhia Armeană din România deţine un tezaur imens,   printre care şi foarte multe inscipţii, monumente de o valoare arheologică deosebită. În viziunea sa PS doreşte ca, prin colaborarea cu dl. Haik Hakobyan, prin invitarea domniei sale în România, să fie studiate toate inscripţiile de pe pietrele funerare din cimitire, monumentele, inscripţiile de pe vechile biserici şi apoi această lucrare să fie editată într-un volum.

          Pe 23 februarie PS Datev Hagopian a fost primit de ministrul Diasporei d-na Hăranuş Hagopian. Salutând pe PS, d-na ministru a apreciat activitatea Întâistătătorului întru folosul comunităţii armene din România, de asemenea a specificat importanţa  programelor lansate de minister pentru anul 2018, la care sunt cooptaţi tinerii,  organizarea evenimentelor dedicate împlinirii a 100 de ani de la proclamarea primei republici a Armeniei. La sfârşitul întrevederii au fost discutate şi aspecte legate de economia Armeniei, de atragerea investitorilor, de sprijinirea repatrierilor.

          Pe 25 februarie PS s-a întâlnit cu directorul ,,Matenadaran”- ului din Erevan dl.  Vahan Ter-Hevondyan. S-au discutat aspectele, modalităţile şi posibilităţile de colaborare.  Întâistătătorul Eparhiei Armene din România a îndemnat pe specialiştii institutului să acorde o atenţie deosebită moștenirii deosebit de valoroase a Eparhiei, studiind şi scriind teze şi lucrări ştiinţifice despre aceasta. Totodată, PS a propus să fie editate, în colaborare, lucrările aflate în arhivele de Stat ale României a eminentului armenolog Hakob Siruni, a invitat pe specialişti să vină să studieze şi să restaureze   manuscisele aflate în Eparhie.

                    În cadrul vizitei PS Datev Hagopian s-a întâlnit şi cu directorul Arhivelor şi a Muzeelor din Sf. Ecimiaţin cu PC Asohik  Karapetian, ca să discute despre  restaurarea  draperiilor deosebit de valoroase din Eparhie.

          Vizita s-a încheiat pe 27 februarie, dată la care PS s-a întors în România.

 

         Biroul de Presă al Eparhiei Armene din România