Mihai Stepan Cazazian

Vizita Domnului Cornel Ionescu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Armenia la Arhiepiscopia Armeană din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Excelenţa Sa, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţial al Republicii România  în Republica Armenia, Dl. Corneliu Ionescu, a efectuat o vizită pe data de 11.06.2019  la Arhiepiscopia Armeană din România şi a avut o întrevedere cu Întâistătătorul Eparhiei Armene din România Preasfinției Sale Episcop Datev Hagopian.

            Noul ambasador a menţionat semnificaţia deosebită a întâlnirii sale cu  Întâistătătorul Eparhiei Armene inainte de a pleca în Armenia, deoarece misiunea Sa va fi efectuată în prima ţară creştină din lume şi care, totodată, are o moştenire  culturală şi istorică milenară.

            La rândul său P.S. Episcop Datev Hagopian l-a salutat pe Dl. Corneliu Ionescu şi a manifestat gratitudinea pentru faptul că în anul Centenarului României există zbor direct Bucureşti-Erevan care va avea o influenţă pozitivă şi puternică asupra aprofundării relaţiilor bilaterale  în anumite domenii, printre care  de menţionat  cele educaţionale şi  spiritual-teologice.

            P.S. Episcop l-a informat pe dl. Ambasador despre funcţionarea, începând din ianuarie a.c. a unei agenţii de pelerinaj în cadrul Eparhiei Armene şi deja au fost  întâlniri bilaterale între Agenţia Bazilica a Eparhiei Armene şi  agenţii similare din cadrul  Bisericii Ortodoxe Române, pentru organizarea  pelerinajelor în prima ţara creştină cu dorinţa de a se cunoaşte şi mai bine cele două popoare creştine.

            Ambele biserici creştine au foarte multe puncte comune şi domenii de colaborare: vizite reciproce între clerici  şi enoriaşi, schimb de studenţi pentru studii în seminarii,  schimb de experienţă  ale clericilor ce-şi satisfac stagiul militar sau slujesc  în Forţele Armate din  cele două state, etc.

            La sfârşitul întrevederii, P.S. Episcop l-a binecuvântat pe Excelența Sa, noul Ambasador şi i-a urat o activitate rodnică în folosul ambelor state exprimându-și speranţa  că Bunul Dumnezeu v-a ajuta ca prin muncă asiduă, Dl. Ionescu v-a putea îndeplini noi programe şi va promova noi idei şi proiecte pentru întărirea prieteniei seculare dintre cele două popoare.

   Biroul
de presă al Eparhiei Armene din România