Mihai Stepan Cazazian

VIDEO : AZAD KESSAB ( KESSAB-ul LIBER)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

arton101482-480x351
Sarkis Panossian a realizat un montaj video cu imagini de la manifestațiile ce au avut loc în întreaga lume pentru a susține Kessab-ul,ultimul sat armean din vestul Armeniei, la nord de granița Siriei cu Turcia. La acest material video a fost adăugată mărturia de la fața locului a unui tînăr armean.

21 martie 2014. Grupuri islamiste armate, ce aparțin de Al-Qaeda, pătrund în sat, trecînd granița venind din Turcia.
Armeni din întreaga lume au denunțat această agresiune la care Turcia este părtașă și care continuă politica din 1915.

16 iunie 2014. Kessab a fost eliberat de către armata siriană și forțele Apărării Naționale. Jihadiștii fug în Turcia, țară care a contribuit la distrugerea Kessab-ului, a altor orașe și sate siriene prin faptul că a permis jihadiștilor să treacă prin teritoriul său. Republica Armenia, diaspora vor ajuta mereu comunitatea armeană din Siria.

Ce face ONU pentru a pune capăt acestei situații din Siria? CARTA NATIUNILOR UNITE Articolul 1 Scopurile Națiunilor Unite sunt:

Menținerea păcii și securității internaționale și, în acest scop: să ia măsuri colective eficace pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa păcii și reprimarea actelor de agresiune sau altor încălcări ale păcii, și de a contribui prin mijloace pașnice, în conformitate cu principiile dreptului internațional, la aplanarea ori rezolvarea diferendelor internaționale, ce ar putea duce la o încălcare a păcii.