Mihai Stepan Cazazian

Veșnică amintire

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Credincioșii armeni de pe cuprinsul întregii noastre Eparhii sunt
chemați duminică, 12 mai, spre  a-și uni glasurile în rugăciune pentru odihna
sufletului Arhiepiscopului Dirayr
Mardichian
. Să ne plecăm frunțile cu pioasă aducere aminte și adâncă
recunoștință cerând iertare și odihnă veșnică pentru cel care vreme de cinci
decenii a purtat cu vrednicie dar și cu dragoste pentru noi toți toiagul
arhipăstoriei în această Eparhie. Arhiepiscopul Dirayr va rămâne pururea în
rugăciunile Bisericii și nu va dispare din dragostea noastră!

În Catedrala Arhiepiscopală din București slujba de pomenire va
avea loc după savârșirea Sfintei Liturghii sub protia PS Episcop Datev
Hagopian, Întăistătător al Eparhiei Armene din România. Preasfinția Sa va evoca
în cuvântul Său amintirea celui care și-a trăit întreaga viață în trudă și
slujire, ostenindu-se cu vrednicie ,,ziua și noaptea în Biserica lui Dumnezeu”.
(Apoc.7,15)

În bisericile parohiale slujba de pomenire se va oficia la orele rânduite
și anunțate de către preoții slujitori.

Dumnezeu să-l ierte și veșnică să-i fie pomenirea!

Biroul
de presă al Arhiepiscopiei Armene din România