Giuseppe Munarini

VENEȚIA | Închiderea „Anchetei diecezane a cauzei de beatificare și canonizare a lui Mechitar”, fondatorul Congregației Armenilor Mechitariști

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, este o zi de sărbătoare specială pentru Biserica Catolică de rit latin și pentru Bisericile catolice bizantine care nu urmează calendarul iulian și, în același timp, pentru Bisericile de tradiție siriacă, fie că sunt sau nu în deplină comuniune cu Roma, și pentru Biserica armeană, atât apostolică, cât și catolică.

Pentru armenii catolici, în special pentru Părinții Mechitariști și pentru prietenii și colaboratorii lor, această dată este foarte importantă, deoarece la 8 septembrie 1717, călugărul Mechitar din Sebaste (7 februarie 1676 – 27 aprilie 1749), a pus sub protecția Mariei Congregația sa, care a dat și încă dăruiește atât de mult vieții religioase și culturale armenești. Tot la această dată, după cum a observat pe bună dreptate Excelența Sa Patriarhul Veneției, Francesco Moraglia, părintele Mechitar – al cărui nume, după cum se știe, înseamnă “mângâietor” – după ce a abandonat mănăstirea Modone, construită cu răbdare în ani de sacrificii, a putut să intre pe mica insulă din laguna venețiană San Lazzaro, unde mai înainte existase un “Lazzaretto”, care apoi fusese abandonat, și de acolo să radieze lumina credinței și a armenismului.

La data de 8 septembrie anul acesta, pe această insulă unde își are sediul Abația San Lazzaro degli Armeni (Sf. Lazăr al Armenilor), a avut loc ceremonia de închidere a „Anchetei diecezane a Cauzei de beatificare și canonizare a lui Mechitar”, redeschisă în urmă cu doi ani în biserica San Martino. Ca și în urmă cu doi ani, ceremonia a fost prezidată de Patriarhul Veneției, Excelența Sa Francesco Moraglia, care a și prezidat ceremonia de închidere la ora 16.00.

Ziua s-a deschis cu o celebrare euharistică solemnă la ora 11.00, prezidată de IPS Levon Zekiyan, Arhiepiscop al Armenilor Catolici din Constantinopol și Turcia și fost delegat pontifical pentru Congregația Mekhitaristă, căruia i se atribuie meritul de a fi promovat în mod activ redeschiderea cauzei în timpul mandatului său din 2020. Cântecele au fost interpretate de Ansamblul Edesse, condus de Justine Rappacciali, și de câțiva părinți mechitaristi.

Erau de față si reprezentanții Asociației Italia-Armenia printre care Fabio Scarso si Francesca Cecchinato su Sotul Ricccardo, dr Vartan si dr. Aram Giacomelli, Dr. Gregorio Suren Zovighian, Dr. Alberto Peratoner, domnul Daniel Temresian, care a dăruit recent o Cruce sculptată de către Domnia sa Congregației Mechitariste.

În luna martie a acestui an, IPS Zekiyan, bun cunoscător și dragostea sa pentru limba armeană, a fost succedat în funcția de delegat papal de Excelența Sa, Maurizio Malvestiti, episcop de Lodi, cu o experiență îndelungată în Congregația Bisericilor Orientale. Acesta a prezentat și a participat la celebrare, care a fost urmată de o agapă fraternă.

Celebrarea și momentele următoare i-au avut ca invitați de seamă pe Excelența Sa Mons. Vartan Boghossian, reprezentant al Patriarhiei Catolice Armene, și Excelența Sa Mons. Khajak Barsamian, reprezentant al Bisericii Apostolice din Armenia.

Pe parcursul zilei, ale cărei momente festive au fost acompaniate de cântecele ansamblului Edesse, au fost prezenți, pe familiari și prieteni, binefăcători și colaboratori ai Congregației, atât armeni cât și non-armeni, autorități religioase, civile și militare și delegații de la Scuole Grandi din Veneția. O mențiune specială trebuie făcută pentru Excelența Sa Monseniorul Vartan Boghossian, reprezentantul Patriarhiei Catolice Armene. Fost episcop de Mardin al armenilor, apoi de Sfântul Grigor Narecați din Buenos Aires, iar în cele din urmă Exarh apostolic pentru armenii catolici din America Latină și Mexic. IPS Arhiepiscop Khajak Barsamian, reprezentant al Bisericii Apostolice Armene din Armenia la Sfântul Scaun.

Au mai fost prezenți Gagik Sarucanian, președintele Consiliului Municipal al orașului Veneția, Dr. Ermelinda Damiano, reprezentantul primarului, dr. Luigi Brugnaro, primarul orașului S. Zenone degli Ezzelini (TV), Dr. Fabio Marin și autorități religioase și militare.

După-amiază, la ora 16.00, a avut loc ceremonia de închidere a fazei diecezane a procesului de beatificare, prezidată de Patriarhul de Veneția, care a sigilat public pachetele conținând documentele, rapoartele și procesele verbale oficiale ale procesului destinate Dicasterului pentru Cauzele Sfinților, la Roma, în prezența oficialilor părintelui Benedict Ejeh, decan al Facultății de Drept Canonic, în calitate de delegat episcopal, părintele Pierpaolo Dal Corso, notar de Curie și profesor la aceeași facultate, în calitate de Promotor de Justiție, dr. Vartan Giacomelli și dr. Aram Giacomelli, în calitate de notari de cauză, și Postulatorul, Valentina Vartui Karakhanian, care pregătise o broșură despre slujitorul lui Dumnezeu Mechitar din Sebaste, publicată de Editura Arneba Velar din Lido di Venezia.  La importantul act oficial au mai fost prezenți și delegatul papal, E.S. Mons. Malvestiti, cât și IPS Mons. B.L.Zekiyan, care au atras atenția asupra importanței evenimentului ca moment istoric din mai multe puncte de vedere.

În discursul său, I.P.S.Patriarhul de Veneția a ilustrat semnificația acestui act, care încheie “o fază importantă și fundamentală” a procesului, “în care oficialii, experții responsabili și toți cei implicați în vreun fel sunt chemați să verifice cu scrupulozitate toate elementele istorice, biografice și doctrinare ale personalității propuse pentru recunoașterea “virtuților eroice” și, de aici, pentru venerarea Bisericii”, și a amintit cum în această fază s-a lucrat “pe trei fronturi: 1) recunoașterea istorică a surselor biografice și reconstituirea punctuală a vieții și personalității Slujitorului lui Dumnezeu, obiect al Comisiei istorice, special constituită; 2) examinarea întregii sale producții textuale, de la operele tipărite la cele epistolare, la scrierile inedite, pentru a verifica integritatea sa doctrinară, obiect al Comisiei teologice, de asemenea special constituită; 3) colectarea de mărturii multiple privind reputația de sfințenie a Slujitorului lui Dumnezeu, atât cele sedimentate istoric în amintirile documentate ale contemporanilor săi, cât și cele care atestă și astăzi, la mai bine de două secole și jumătate de la moartea sa, memorie vie a operei sale”.

A mai fost amintite câteva trăsături esențiale ale personalității spirituale a lui Mechitar, descriind-o ca pe o “figură de un farmec și o relevanță extraordinare” și concentrându-se în special asupra celor doi piloni ai carismei sale, un precursor al unui “ecumenism real care a fost de fapt un precursor al orientărilor Conciliului Vatican II” și un promotor al unei dezvoltări culturale cu suflu sapiențial.

Pe parcursul zilei, ale cărei momente festive au fost acompaniate de cântecele ansamblului Edesse, au fost prezenți, pe familiari și prieteni, binefăcători și colaboratori ai Congregației, atât armeni cât și non-armeni, autorități religioase, civile și militare și delegații de la Scuole Grandi din Veneția. O mențiune specială trebuie făcută pentru Excelența Sa Monseniorul Vartan Boghossian, reprezentantul Patriarhiei Catolice Armene. Fost episcop de Mardin al armenilor, apoi de Sfântul Grigor Narecați din Buenos Aires, iar în cele din urmă Exarh apostolic pentru armenii catolici din America Latină și Mexic. IPS Arhiepiscop Khajak Barsamian, reprezentant al Bisericii Apostolice Armene din Armenia la Sfântul Scaun.

 Giuseppe MUNARINI

Îi mulțumesc sincer Prea Cuviosului  Vardapet Hamazasp Kechichian pentru fotografiile și materialele oferite la redactarea acestui articol.