Giuseppe Munarini

VENEȚIA | Hirotonirea ca preot a cuviosului hierodiacon Goriun Jenanian în insula Sf. Lazăr a Armenilor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

      La 8 Septembrie 2021 ieromonahul  Goriun Jenanian, diacon, a fost hirotonit preot de către Excelența Sa Monseniorul  Prof. Levon Zekiyan, Delegat Pontifical pentru Congregația Armeană Mechitaristă, care este în același timp Arhieparh  (Arhiepiscop) pentru Armenii Catolici din Costantinopol (Istanbul).

            Socotesc interesantă hirotonirea aceasta, sub prezidența Înaltului Prelat, care a fost și profesor docent la Universitate de Venezia, pentru diaspora armenească. Semnificativ de subliniat a fost prezența  în număr mare  a credincioșilor armeni, italo– armeni si italieni.

            Și data aleasă are o semnificație aparte, datorită faptului că pe 8 Septembrie, se sărbătorește Znunt Surb Asdvazazin (Nașterea Sfântei Maici a lui Dumnezeu (ne amintește atât  de primul cuvânt, (Znunt,) adică Naștere dar și de Crăciunul Domnului Nostru Isus Hristos. Maria este numită Maica lui Dumnezeu adică Theotokos, în limbile occidentale Deipara cum a fost proclamată în Conciliu din Efes, în anul 431.

            Liturgiști însemnați după cum era și Înalt Prea Sfânțitul arhipiscop greco-catolic melchit  Néophytos Edelby (1920-1995) ne amintesc că sărbătoarea aceasta, care este socotită una dintre cele 12 Sărbători mari în Biserica bizantină, își are  originea în sărbătoarea Sfintei Ana la Ierusalim.

Este vorba de o sărbătoare îndrăgită în multe Biserici care o au la aceași dată, Biserică Armeană, Biserica  Latină, Biserica Maroniță, Biserica Bizantină.  

            În calendarele bizantine ale Bisericilor Ortodoxe și Greco/catolice, sărbătoarea această este prima mare sărbătoare  a anului liturgic care începe în 1 Septembrie.

Este semnificativ de subliniat  că este o sărbătoare care închide calendarul Liturgic închinat Maicii lui Domnuli, adică Înalțarea la cer a Maicii Domnului .

            În limba română prima Sărbătoare menționată este numită Sfânta Maria Mică pe când cealaltă sau Înalțarea este denumită Sfânta Maria Mare. Este vorbă de Sărbători dragi poporului credincios.

            Bucuria este exprimată de troparul bizantin:   

            Nașterea Ta, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit la toată lumea: că din Tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru: și dezlegând blestemul, a dat binecuvântarea, și omorând moartea, ne/a dăruit nouă viața cea veșnică.

            În troparul sfânților Ioachim și Ana, în ritul armenesc Maica Domnului este întâmpinată cu salutul ca cea mai Înaltă decât Serafimii și  Herubimii cei cu ochi mulți.

Maica lui Dumnezeu, Maica Domnului,

Tabernacol Alianției, urnă de aur,

Altar Mistic  Cuvântului Tatălui celui Mai înalt …

            În această  zi de bucurie, părintele diacon, Goriun Jenanian  trecând prin mișlocul bisericii Sfântului Lazăr, a fost așteptat de confrații lui, dar și de către prietenii armeni, italo-armeni, italieni și de o reprezentanță a Patriarhatului din Veneția.

            Erau prezenți părinții săi și rudele, care au sosit din Liban, precum și părintele Mesrob Sulahian, sosit și el din aceeasi țară, care l-a însoțit în parcursul său de formare și de asceză.  

            Liturghia solemnă, a fost celebrată de către Monseniorul Levon Zekiyan, însoțit fiind de vard. Hamazasp Kechichian și de alți cuvioși călugări Mechitariști. Cântecele liturgice în limba armeană clasică au fost interpretate de corul “Ensemble Edesse“ împreună cu călugării mechitariști  prezenți.

 Interesant de observat este faptul că în componența corului erau doamne și domnișoare italience, care erau dirijate de către Maestra Justine Rappacioli care le-a îndrumat în învățarea principalelor cântece liturgice.  

            În timpul predicii Excelența Sa a exprimat propria bucurie precum și a Congregației pentru darul pe care Dumnezeu l-a dăruit Candidatului, Familiei și Congregației precum și Bisericii Armene.

            Noul preot a exprimat cuvinte de mulțumire în limba armeană și italiană, a mulțumit Domnului, confraților și credincioșilor.

            După tradiția ritului, la sfîrșitul Liturgiei și noul hirotonit Părintele Goriun Jenanian a dat sfânta Binecuvântare după care a urmat prânzul, o agapă frățească care a reunit călugării, autoritățile și prietenii cât și reprezentanți ai asociațiilor armenești cât și doamna Marina Mavian și domnul dr. Vartan Giacomelli.

            Ne exprimăm mulțumirile noastre Bunului Dumnezeu, Părinților Mechitariști și  noului ordinat întru preoție  căruia îi urăm să ne fie drept exemplu și călăuză, credincios Evangheliei. După tradiția strămoșească i-am sărutat mâinile și Evanghelia. 

Giuseppe MUNARINI

Corespondent „Ararat” Padova Veneto -Italia

Mulțumesc P.C. Vardapet Hamazasp Kechichian pentru materialul pus la dispoziție.G.M.