Mihai Stepan Cazazian

VARDAVAR / SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Hovnatanyan - Schimbarea la fata

Schimbarea la Faţă a Domnului este a treia mare sărbătoare în calendarul Bisericii Armene din cele cinci mari sărbători Împărăteşti.
Conform Evangheliei, Hristos, împreună cu apostolii Petru, Iakov şi Ioan se urcă pe muntele Tabor pentru a se ruga. În timpul rugăciunii faţa lui Iisus în faţa lor se schimbă : ,,Faţa Îi strălucea ca şi soarele, iar straiele au devenit albe ca şi lumina’’. (Matei 17. 2; Marcu 9. 2; Luca 9. 29). În faţa ochilor miraţi al ucenicilor apar Moise şi Ilie, şi Hristos vorbea cu Moise, mort, mai bine de 1000 de ani, şi cu profetul Ilie, care se înălţase la cer cu carul de foc.
Evanghelistul Luca povesteşte, că ei vorbeau cu Hristos despre evenimentele ce se vor petrece în ultimile zile din viaţa Lui Iisus pe pământ, în Ierusalim (Luca 9. 31).
Extaziat de acea privelişte încântătoare, apostolul Petru strigă: ,,Învăţătorule, ar fi bine ca noi să rămânem aici! Să facem trei corturi, unul pentru tine, unul pentru Moise, celălalt pentru Ilie’’. În timp ce el vorbea, un nor trece deasupra lor şi o voce, care se auzea din nor, exclama: ,,Acela este Fiul Meu iubit, pe care l-am dorit! Ascultaţi de El’’! Liniştindu-i şi ridicându-i în picioare pe apostolii speriaţi, Iisus le porunceşte să nu spună nimic despre ce au văzut şi au auzit, până la răstignirea şi Învierea a Fiului Domnului.
Prorocii care apăruseră în ambele părţi ale Domnului; Moise şi Ilie, prezentau legea şi pe proroci, Moise, ca fondator al legii, Ilie ca cel mai mare proroc.
Ilie şi Moise în sens alegoric prezentau Viaţa şi Moartea. Moise a murit, nevăzând ţara Făgăduinţei, iar Ilie nu a murit, ci viu, s-a ridicat la cer cu carul de foc.
Apariţia acestor doi proroci în momentul schimbării la faţă a lui Iisus semnifică faptul, că Iisus are putere asupra vieţii şi a morţii. El este stăpân în Cer şi pe pământ, asupra celor vii şi asupra celor morţi, deoarece, pe Moise L-a scos dintre morţi, iar pe Ilie, dintre cei vii.
Această sărbătoare este cunoscută şi sub numele de Vardavar, fiind specifică prin faptul, că oamenii se stropesc cu apă unii pe alţii. Sfinţii părinţi ai bisericii noastre au văzut în apă şi trandafir Taina schimbării. Aşa cum trandafirul, până să înflorescă, are spin, apoi devine boboc, adică nu are nici o frumuseţe la început, dar într-o dimineaţă se deschide cu o aşa mare frumuseţe, devenind cea mai frumoasă floare, adică se schimbă, se transformă. La fel şi în situaţia lui Iisus; El este trandafirul de pe muntele Tabor, care până să se schimbe, semâna cu bobocul de trandafir, cu toate că purta în El strălucirea divină, care era invizibilă. Dar, iată că în faţa ucenicilor săi, acel boboc se deschide în alb, luminos şi apare toată slava divină a lui Hristos. Iar apa este taina vieţii şi a curăţeniei, precum spune Hristos: ,,Eu sunt Apa Vieţii. Dacă vine cineva la Mine, niciodată nu-i va fi sete, dacă cineva crede în mine, prin el vor curge izvoare de apă vie’’ ( Ioan7. 37).
Aşa cum după cele patru principale sărbători, la fel şi după Vardavar, a doua zi este ziua Morţilor, când oamenii îşi vizitează mormintele celor dragi, şi fac slujbe de pomenire pentru sufletele adormiţilor.
Anul aceasta VARTAVAR-ul va fi pe 7 august, în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Arhangheli din București, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către PS Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, începând cu ora 10:15. Așa cum cere tradiția, după oficierea Sfintei Liturghii, va avea loc o bătaie cu apă în curtea Bisericii Armene din București.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România