Redactor

ARMENIA | USC Tacori Center – locul unde ideile se transformă în acțiune

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            Imaginați-vă un centru academic situat în Armenia care găzduiește artiști, influenceri ai opiniei publice, erudiți, scriitori, practicanți, oameni de știință din toată Armenia, Arțakh și din lume – oferindu-le timp și spațiu pentru a lucra, pentru a învăța unii de la alții și pentru a transforma ideile în acțiuni. Un altfel de brain-storming de nişã are drept scop aducerea împreunã a elitelor din diverse sfere, astfel încât ideile lor sã producă inovaƫie în domeniul fiecãruia.

            Acesta este scopul USC Tacori Center – un centru de excelenţă, situat la douăzeci și cinci de minute în afara capitalei Erevan, în frumosul sat Maiakovski.

            USC Tacori Center a pregătit mai multe programe în așteptarea unei deschideri oficiale la sfârșitul anului trecut. Centrul a început deja să servească drept gazdã pentru erudiți, studenți, artiști și jurnaliști internaționali, oferind un spațiu comun pentru cercetare, colaborare și creație din diverse domenii: provocãrile tranziƫiei, culturã civicã şi schimbare socialã; economie; guvernare; instituƫii; politicã externã şi integrare regionalã.

            Domeniul este deƫinut de cãtre familia Tacorian din California (fondatorii Tacori Jewelry). Aceştia au pus la dispoziƫia Universității casa lor cu două etaje  care poate găzdui împreunã cincisprezece, douãzeci de suflete laolaltă, şi, tot ei continuã să ofere sprijin logistic pentru programele care au loc acolo. Subsolul casei a fost transformat în  galerie de artã, exponatele fiind frumos puse în valoare prin lumini difuze distribuite corespunzãtor. Artiştii îşi aduc contribuƫia în mod direct, înfrumuseƫând mediul în care trãiesc, lãsând în urmã o parte din creaƫia lor pentru cei care vor veni. Casa și mini-livada sa adiacentă se află într-un senin şi luminos sat denumit în memoria poetului şi dramaturgului rus, Vladimir Maiakovski (1893-1930).

            Institutul este recunoscător Familiei Tacorian pentru viziunea lor într-un moment atât de important pentru viitorul Armeniei și al Diasporei.

Dee-Zoom | USC Tacori

            Pânã acum cinci sesiuni de programe diferite au avut loc deja în perioada aprilie – iunie 2021.

            În primul rând, s-a desfãşurat Dee-Zoom, un program care a invitat membrii comunității de design din Armenia și specialiști în design din șase țări pentru o discuție despre provocările și lacunele din industrie. Au fost împărtășite cele mai bune practici locale și internaționale pentru a îmbunătăți diversitatea și calitatea industriei de design din țară si nu numai.

Științe sociale – Atelier de Dezbatere | USC Tacori

            În mai 2021, studenți absolvenți din Armenia s-au adunat la USC Tacori Center pentru un atelier de dezbatere pe tema ştiinƫe sociale. De-a lungul a patru zile în prezenƫa profesorului Vicken Cheterian de la Universitatea Webster din Geneva, studenții au participat la sesiuni despre provocările geopolitice ale Armeniei în contextul așteptărilor interne, raportat la constrângerile regimului post-sovietic.

            În aceeași lună (mai), reprezentanții presei și profesorii s-au adunat, organizând trei ateliere suplimentare, cu scopul de a defini metodele de colaborare internã și pentru a începe să stabilească agenda de cercetare a Armeniei – elaborând astfel un plan de acƫiuni comun, care sã atragã dupã sine şi implementarea acestuia.

            Programele viitoare ale Centrului vizeazã participanți din Gyumri, Vanadzor, Stepanakert și alte regiuni ale Armeniei, având ca țintă artele, organizarea atelierelor de traducere, programe studențești (inclusiv atragerea studenƫilor armeni care au studiat în strãinãtate) expoziƫii şi conferinƫe, toate acestea examinând unele aspecte ale vieƫii sociale, culturale, educaționale și politice. Un alt obiectiv al acestor Ateliere tip workshop este dat de provocările cu care se confruntă Armenia, Arțakh și comunitățile armene din Diaspora.

Ideea creãrii acestui Centru de Excelenƫã

            Ȋntregul proiect a fost posibil prin parteneriatul dintre USC Institute of Armenian Studies si Departamentul Comunității Armene al Fundației Calouste Gulbenkian  pe de-o parte și Domeniul Tacorian din Maiakovski pe de alta parte.

            Pentru aceia care ştiu mai puƫine despre Calouste Gulbenkian (1869-1955), supranumit şi „Mr Five Per Cent”, s-a nascut în Uskudar (Turcia) dar a trait la Londra şi Paris. S-a stabilit în Lisabona în cãutarea unui loc cu climã blândã iarna, din pricina unei sãnãtaƫi precare. Calouse Gulbenkian este perceput de poporul portughez drept salvatorul economiei locale. El a jucat un rol major în punerea la dispoziƫie a dezvoltãrii occidentale, a rezervelor de petrol venite din Orientul Mijlociu, numele sãu fiind legat şi de pionieratul exportului petrolului irakian. Taxa pe conductă, care i-a şi atras porecla de Dl 5 Procente îi aparƫine prin legea care obliga la plata a 5% din valoarea încãrcãturii, aplicatã oricarei ambarcaƫiuni care acosta în Lisabona. Un mare pasionat de artã, Gulbenkian s-a implicat în acƫiuni filantropice, inclusiv în înfiinƫarea de şcoli, spitale şi biserici. Fundaƫia Calouste Gulbenkian, complet privatã, a fost creatã în 1956. Fundaƫia continuã şi astãzi sã promoveze arta, caritatea, educaƫia şi ştiinƫa în întreaga lume, fiind printre cele mai mari şi prestigioase din Europa.  

            Ȋn cadrul USC (University of Southern California) a fost creat Institutul de Studii Armene (Institute of Armenian Studies) cu scopul de a avansa cercetarea şi colaborarea datã de provocãrile sociale, culturale, educaƫionale şi politice cu care se confrunta Armenia, Arțakh-ul şi comunitãƫile armene din Diaspora.

            Pentru a studia şi redefini problemele complexe care alcãtuiesc experianƫa armeanã contemporanã, Institutul efectueazã cercetãri, promoveazã serviciile publice şi genereazã reƫele între comunitãƫile armene globale, oferind conƫinut accesibil atât cercetãtorilor cât şi comunitãƫii în general, prin diverse programe care abordeazã:

·        Securitatea, dezvoltarea şi democratizarea în Armenia şi Arțakh;

·        Protecƫia şi documentarea vieƫii şi a patrimoniului uman;

·        Identitatea armeanã, valorile şi contribuƫia la nivel global;

·        Parteneriate strategice între Diaspora, Armenia şi Arțakh;

·        Schimbãri în Turcia, Rusia, Iran, Georgia, Orientul Mijlociu şi impactul acestor schimbãri asupra armenilor;

·        Limba armeanã – capital de identitate;

·        Crearea de arhive comunitare durabile şi accesibile.

            Despre Familia Tacorian; Haig, de-acum seniorul familiei, a pãrãsit România la vârsta de 19 ani, fugind din calea comunismului care îngrãdea din ce în ce mai mult libertãƫile individuale. Haig s-a nãscut în Constanƫa, pe strada Anghel Saligni la numãrul şase (din spusele celui mai bun, apropiat şi vechi prieten al sãu, Hacic Garabet). Haig s-a numãrat printre cei norocoşi, cãci i s-a permis a pãrãsi România cu întreaga sa familie, părinƫii şi sora sa, Lidia. S-au stabilit cu toƫii în California (Los Angeles) încã de când au pus piciorul pe pamânt american. S-a cãsãtorit cu Gilda şi, împreunã au pus bazele imperiului diamantelor si a bijuteriilor fine sub denumirea Tacori Jewelry; acum foarte specializați în bijuterii exclusiviste pentru ocaziile speciale din viața fiecăruia, devenind cunoscuƫi atât în USA cât şi în Canada. Este cunoscut faptul că afacerile cu bijuterii sunt de regulã afaceri de familie, înainte vreme Belgia şi Israel deƫineau recordul în prelucrarea diamantelor, acum India prelucreazã în mare parte pietrele prețioase, atât de dragi nouã.  

Haig și Gilda Tacorian

            Familia Tacorian conduce un business de douã sute de oameni care situeazã compania în top trei companii mari producãtoare din USA, fiind unicul producãtor locat exclusiv în Los Angeles, California. Fiecare piesã ieşitã pe poarta fabricii poartã semnãtura Tacori, protejatã prin copy-right, inimitabilã de-altfel, fiind unicul în lume care-şi protejeazã piesele în acest mod.

            Din 2016 copiii lor au preluat funcƫiile de conducere, Paul în calitate de CEO şi Nadine în calitate de COO. Haig ocupã funcƫia de chairman, iar soția sa, Gilda – în continuare funcƫia de CFO.

            Ȋn urma unei discuƫii cu Haig mi-a spus cã, ideea creãrii acestui centru de excelenƫa i-a venit pur şi simplu, domeniul existând în proprietatea sa, dar fiind neexploatat la adevãrata sa valoare. Investiƫia sa nu se referã strict în a pune la dispoziƫie imobilul şi împrejurimile ci şi întreƫinerea acestui spaƫiu cu cheltuielile sale aferente, iar asta se întâmplã prin atenta sa supraveghere şi consultanƫã.

            Iatã cã, am început incursiunea mea prin lumea fascinantã a elitelor din educaƫie şi ne-am mutat în elitele din business, acestea fiind strâns conectate unele cu altele. Atunci când Universul îşi aliniazã voința, ideile prind contur şi se concretizeazã în acte care vor dãinui în timp, care vor deschide noi orizonturi şi noi oportunitãƫi generaƫiilor care vin. Aşa cum toate se întâmplã sub un cer senin al unei mici localitãƫi din Armenia, Maiakovski, aşa sperãm sã fie cerul Armeniei şi Arțakh-ului de-acum înainte, o naƫiune mândrã şi demnã în ciuda trecutului sãu zbuciumat.

text de Maria ERZIAN

6 Responses to ARMENIA | USC Tacori Center – locul unde ideile se transformă în acțiune

 1. Eugenia July 7, 2021 at 3:01 am

  Wow! Super! Felicit?ri!

 2. Michael Magharian July 7, 2021 at 8:53 am

  Draga Maria,
  Naratiunea ta despre initiativa câtorva întreprinzatori vizionari de a înlesni raspândirea culturii occidentale în Armenia înca prinsa în tarele trecutului îmi spune ca pe deoparte guvernul tolereaza implicarea diasporei în procesul de modernizare, dar ca pe de alta parte, acelasi guvern este incapabil în a prelua rolul de transformator al societatii. Dar în timp ce tranzitia este împotmolita la vârf, capitalul privat este apt, prin încercare si eroare, sa erodeze baza monolitului.
  Ce descrii tu aici este o întreprindere de mici propor?ii, cu idei generoase, care s-ar putea dovedi eficace în a influenta schimbarea mentalittaii sociale cu contributia intelectualitatii.
  Este de apreciat modul de abordare inteligent, prin care sponsorii si-au propus sa transfere cultura si competenta profesionala de la armeni educati în diaspora catre aceia ramasi acasa, care la rândul lor sa devina promotori ai modernitatii si sprijinitori ai unei societati vii si dinamice în Armenia.
  Expunerea ta este onesta, informativa, cursiva si atractiva, dar pe lânga toate aceste epitete, mai este ceva. Te invita sa gândesti. Te invita la dialog. Noi doi va trebui sa avem o dezbatere pe tematica acestui articol. Cudos pentru înca o piesa bine scrisa. Poate ca la urmatoarea sa am ceva de criticat. Aici chiar n-am avut ce.

 3. Maria Erzian July 7, 2021 at 12:02 pm

  Pentru Eugenia!
  Da, este un proiect minunat initiat de Haig, USC in parteneriat cu Fundatia Calouste Gulbenkian…adresat elitelor…foarte fain, probabil ca USC propune proiectele, Fundatia furnizeaza studentii…iar locatia o asigura Haig…foarte fain prouectul…am sa-l urmaresc si voi mai posta astfel de actiuni ale USC Tacori Center. Tuturor celor inplicati…mult succes!

 4. Maria Erzian July 7, 2021 at 12:35 pm

  Draga Michael,
  Randurile tale imi gadila orgaoliul de scrib amator, pentru mine e un hobby cum bine stii…totusi de aflu despre chestii faine facute de catre cineva ar fi pacat un astfel de subiect sa ramana nestiut. Cum nu toti au acces la informatie…m-am gandit s-o adun eu pe toata…pt ca s-ar fi nascut intrebarea care este rolul USC? Dar Fundatia Gulbenkian cu ce se ocupa in acest proiect? Le-am adunat pe toate in acelasi loc…astfel incat sa obtin un full-picture al intregului proect. Apoi intrebarea pertinenta de-altfel, cum de Tacorian nascut in Constanta s-a gandit sa faca asa o isprava? Eu cred ca astfel de initiative si proiecte trebuiesc aduse la cunostinta tuturor!
  Cat despre decizia de a ramane in privat…mediul privat asigura prin diversitate ridicatea calutatii si a standardelor dincolo de controlul riguros al costurilor si de ce nu, control al managementul proiectului. Ori daca Haig ar fi finantat o Universitate (ca tot am discutat noi despre asta!) ar fi finantat numai fara drept de control un sistem deja existent (cu bune si cu rele!) pai nu asta e tinta! E ca si cum ai investi in ceva ce exista…fara a aduce inovare si a stimula creativitatea…pai si atunci cum? Ideea aleasa de el este de inalta tinuta…se discuta la alt nivel…deja vorbim despre oameni instruiti deja care doar se pun in acord sau dezacord nascand astfel noi idei! Asadar liber la gandit, te astept la dialog…si inca o data iti multumesc pentru aprecieri, mi-au mers la suflet.
  After all “dubito ergo cogito, cogiyo ergo sum!”

 5. Michael Magharian July 7, 2021 at 2:58 pm

  Drag? Maria,
  Comentariul t?u la comentariul meu m-a determinat s? revin în fa?a computerului. Oi fii tu amatoare, dar ce-mi vine în minte este filmul cu buget modest care aduce încas?ri înzecite.
  Acela?i lucru cu centrul schimbului de experien?? Tacori. În timp îl v?d autofinan?ându-se. C?-i va zice universitate sau centru sau cum alta s-o numi, ca orice funda?ie, va trebui s? se propteasc? pe propriile picioare. Fondatorii sunt întreprinz?tori talenta?i ?i anima?i de inten?ii generoase, ?i n-am nicio îndoial? c? vor g?si cele mai practice solu?ii.
  ?i cam a?a. A?tept cafeaua. Cookies ai pe lâng??

 6. Maria Erzian July 7, 2021 at 3:40 pm

  Draga Michael,
  Autofinantarea unui proiect este dezideratul oricarui om de afaceri, ca doar intentia este de a nu-ti agata o piatra de moara de glezne for ever….e ca un copil care creste si intr-o buna zi isi va asigura singur traiul, nu? ca asa este firesc si in natura lucrurilor. Asadar ca se transforma sau nu in Universitate (desi nu cred, ca nu asta e intentia) ca ramane centrul de excelenta…(aici il vad mai degraba plasat)…va creste cu siguranta si va atrage oameni destepti din toate colturile lumii…gandeste un pic, daca in asa de putina vreme ei deja au avut 5 workshopuri (sa zicem cu o medie de 40 persoane, studenti si lectori); mai mult de jumatate sunt din afara Armeniei, wow, pai…creste PIB-ul Armeniei in acest mod simplu; comertul artizanal creste, pentru ca souvenir-urile armenesti sunt de o rara frumusete…nu mai vorbim de accomodation, hrana, shopping etc. N-am nicio umbra de indoiala ca n-ar creste si inca foarte frumos…ba mai mult atrage capital de imagine si siguranta. Pentru ca foreigners au curajul sa calatoreasca intr-o zona pe care unii ar tine-o de conflict si nu e OK. Gandeste-te la asta.
  Cu drag te astept la cafea, dau si cookies negresit…nu vor fi Armenian Kata (ca la noi nu se gasesc in magazin si ar trebui sa gatesc si eu m-am certat si cu cuptorul, si cu aragazul, ne-am certat atat de rau ca ele s-au hotarat sa ramana curate si eu sa nu le mai spal cu promisiunea solemna sa nu le folosesc, vad ca functioneaza de-o vreme incoace!)-dupa 1 august insa…intre timp…fug in lume….