Tiberiu Cosovan

Unicat într-un lăcaş de cult ortodox. Tainiţă, în altarul bisericii armeneşti Sf. Simion

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

O echipă de arheologi suceveni din cadrul Complexului Muzeal Bucovina,  care cercetează interiorul bisericii armeneşti Sf. Simion, semnalează descoperirea unei tainiţe în altar, lucru nemaiîntâlnit într-un lăcaş de cult ortodox.

O tainiţă care a trezit interesul cercetătorilor arheologi

Ansamblul arhitectonic medieval al Bisericii Sf. Simion (alcătuit din lăcaşul de cult şi clopotniţa cunoscută cu numele „Turnul Roşu”), care marca la începutul sec. al XVI-lea limita superioară a cartierului armenesc din vatra oraşului Suceava, se află din anul 2004 în reabilitare.

Biserica stă sub cheie din anul 1969 întrucât starea construcţiei nu mai prezenta siguranţă, iar turnul-clopotniţă constituie şi în prezent un obiectiv cu risc de prăbuşire în caz de cutremur.

Lucrările de reabilitare, care se efectuează şi în interiorul bisericii de către firma „Restaco”, au scos la iveală, sub platforma altarului, o tainiţă care a trezit interesul cercetătorilor arheologi.

„Nu-i exclus să găsim şi urmele unei construcţii mai vechi”

Echipa, alcătuită din arheologii Florin Hău, Ştefan Dejan şi Ion Mareş, trebuie să prezinte, în cât mai scurt timp, o situaţie a cercetărilor din interiorul lăcaşului de cult pentru ca arhitectul Dan Kisilevici, şeful proiectului de restaurare, să poată contura o soluţie pentru continuarea lucrărilor.

Cercetările din interior au certificat faptul că bisericii iniţiale, alcătuită din naos şi altar, i s-a adăugat, în sec. al XVII-lea, pronaosul.

„Nu-i exclus – spune arheologul Florin Hău – să găsim şi urmele unei construcţii mai vechi”.

Biserica, aşa cum subliniază el, se afla cu câţiva ani în urmă „în stare de colaps”, dar acum, „prin injectările cu beton şi lucrările de consolidare, este salvată”.

„Nu s-a ştiut despre această tainiţă până acum”

Tainiţa boltită, care a apărut ca urmare a prăbuşirii câtorva pietre din partea superioară a bolţii, „se sprijină pe două arce de piatră foarte ingenios făcute”.

S-a putut constata şi unde era intrarea în această tainiţă, întrucât, din interiorul ei, se vede „o plombă din cărămidă”.

În interiorul tainiţei nu s-a găsit nimic, ceea ce-l determină pe Florin Hău să susţină că „atunci când tainiţa a fost închisă, aceasta a fost golită”.

„Nu s-a ştiut despre existenţa acestei tainiţe până acum”, spune Florin Hău, semnalând totodată „o serie de ziduri şi andosări” la platforma altarului.

„Trebuie să dăm releveul din altar, cu fazele de zidărie, pentru ca arhitectul să poată oferi o soluţie de restaurare şi prezervare a acestei tainiţe unicat”.

Tiberiu COSOVAN

One Response to Unicat într-un lăcaş de cult ortodox. Tainiţă, în altarul bisericii armeneşti Sf. Simion

  1. Alexandra July 16, 2010 at 10:21 am

    Un eveniment la fel de important pentru cultura armeneasca este deschiderea la Dumbraveni, prin eforturile Retelei Nationale a Muzeelor, a unei colectii muzeale a armenilor din localitate