Mihai Stepan Cazazian

UGAB -Paris / Conferință despre genocidul armean, oglindit în literatura armeanà

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Michel Marian, filozof, profesor la Sciences Po Paris, scriitor (autorul càrtii « Le génocide arménien, de la mémoire outragée à la mémoire partagée »), a tinut o conferintà la UGAB Paris, despre genocidul armean, oglindit în literatura armeanà. A ales spre exemplificare trei autori : Zabel Essayan, Yervant Odian si Aram Andonian. Criteriul de selectie al autorilor a fost în primul rând faptul cà sunt autori armeni, a càror opere au fost traduse în francezà, pentru a fi accesibile unui public cât mai larg si bineînteles calitatea literarà a operelor acestor autori.

Fàcând o paralelà cu memoriile despre Holocaust, conferentiarul a subliniat faptul cà, în timp ce autori ca Primo Levi sau Elie Wiesel (care era copil la vremea Holocaustului), aveau alte meserii, dar si-au gàsit în scriere o menire ulterioarà evenimentelor tragice pe care le consemneazà, acesti autori armeni erau déjà scriitori consacrati .

Zabel Esayan

Zabel Esayan , scriitoare de limbà armeanà cunoscutà în Turcia, o intelectualà care studiase la Sorbona la Paris, care s-a implicat timpuriu în apàrarea cauzei armenilor  a fost trimisà de Patriarhul armean de la Constantinopol sà investigheze despre masacrele de la Adana. In urma acestei càlàtorii în tragedia masacrelor, ia nastere cea mai cunoscutà carte a ei « Printre ruine » în 1911.

Ervant Odian, satirist, nàscut înt-o familie renumità si bogatà din Constantinopol, a scris , printre multe altele, « Jurnalul deportàrii », el find deportat chiar în 1915, ajunge pânà la Deir Zor, supravietuieste si reuseste sà se întoarcà si publicà acest jurnal în 1918. Jurnalul a fost tradus si prefatat de Krikor Beledian. Titlul in armeanà este infinit mai sfâsietor : « Anidzial darinerà »(Anii blestemati).

Aram Andonian, jurnalist, istoric si scriitor armean din Constantinopol, publicase déjà « Ràzboiul din balcani » în 1913. A fost deportat tot în 1915, a supravietuit si a scris despre « arestarea si deportarea intelectualilor », « pe drumul exilului », « In acest foc infernal », etc. El este cel care a putut reuni celebrele telegrame ale lui Talat Pacha, despre descifrarea càrora a scris recent Taner Akcam.

Prezentarea autorilor a alternat cu lectura unor scurte pasaje ale operelor. Am citit multe càrti màrturii despre ororile genocidului dar observ cà existà mereu altele, care-ti îngheatà sângele în vine, care te fac sà gândesti cà nu existà ràu mai odios decât cel pe care-l poate face un « om » semenilor sài ; cred cà omul întrece în oroare orice animal.

Alice PAMBUCCIAN GRIGORIAN