Mihai Stepan Cazazian

U.A.R. 100 / Mesajul președintelui Armeniei Armen SARKISSIAN cu ocazia Centenarului U.A.R.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Erevan, 16 decembrie 2019

Dragi
compatrioți,

Stimați membri
ai Uniunii Armenilor din România,

Vă felicit din toată inima cu ocazia centenarului înființării Uniunii
Armenilor din România.

În decursul prezenței lor milenare pe meleagurile românești armenii au
contribuit la dezvoltarea economică și consolidarea statului, au împărțit cu
românii greutățile și izbânzile, au luptat umăr la umăr pentru libertatea
României. Din sânul comunității armene s-au ridicat mari personalități în
domeniile științei, educației, artei și literaturii, care au devenit motiv de
mândrie comună pentru armeni și români. În același timp, pe ospitalierele
meleaguri românești, armenii au reușit să-și păstreze identitatea culturală și
spirituală, au întemeiat orașe și lăcașe de cult, școli, tiparnițe și centre de
caligrafiere a manuscriselor.

În timpul tragediei poporului armean, guvernul România, printr-un gest de
solicitudine, a acordat azil miilor de refugiați și orfani armeni scăpați din
Genocid. Tocmai în acest scop, acum 100 de ani, în 1919, cu încuviințarea
guvernului român, a fost înființată Uniunea Armenilor din România, care s-a
ocupat nemijlocit de chestiunea primirii și instalării refugiaților.

În deceniile următoare Uniunea Armenilor din România, alături de Biserica
Armeană, a devenit un factor important în conservarea patrimoniului cultural și
spiritului național armenesc.

După cel de al doilea război mondial, atunci când activitatea Uniunii a
încetat temporar, membrii Uniunii Armenilor din România și-au continuat
activitatea în folosul națiunii. În acei ani aproape trei mii de armeni din
România s-au repatriat și s-au înhămat la reconstrucția Armeniei postbelice.
Mulți dintre aceștia au devenit personalități marcante ale vieții publice și
spirituale.

Uniunea Armenilor din România a fost reînființată după Revoluția Română din
1989, membrii săi fondatori aflându-se în primele rânduri ale mișcării
populare. Guvernul democratic al României, printre alte minorități, a
recunoscut drepturile politice ale minorității armene, oferindu-i un loc în
organul legislativ al țării.

În același timp, Uniunea Armenilor din România a devenit o punte specială
de legătură între armeni și români, contribuind la strângerea relațiilor de
prietenie româno-armene și la adâncirea cooperării interstatale. Tocmai grație
eforturilor Uniunii Armenilor din România, în decembrie 1991 România a fost una
dintre primele state care au recunoscut independența Armeniei și au stabilit
relații diplomatice cu țara noastră.

Așadar, acordăm o importanță deosebită rolului Uniunii Armenilor din
România și al membrilor săi atât în viața socială și politică românească,
precum și în programele și inițiativele de importanță panarmeană.

Dragi compatrioți, vă felicit încă o dată cu ocazia centenarului Uniunii
Armenilor din România și vă urez mult succes în înalta misiune de păstrare și
transmitere către generațiile viitoare a identității armenești și a
patrimoniului cultural al armenilor din România.

Cu stimă, Armen SARKISSIAN

Președinte al Republicii Armenia