Mihai Stepan Cazazian

U.A.R. 100 / Mesajul președintelui Armeniei Armen SARKISSIAN cu ocazia Centenarului U.A.R.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Erevan, 16 decembrie 2019

Dragi compatrioți,

Stimați membri ai Uniunii Armenilor din România,

Vă felicit din toată inima cu ocazia centenarului înființării Uniunii Armenilor din România.

În decursul prezenței lor milenare pe meleagurile românești armenii au contribuit la dezvoltarea economică și consolidarea statului, au împărțit cu românii greutățile și izbânzile, au luptat umăr la umăr pentru libertatea României. Din sânul comunității armene s-au ridicat mari personalități în domeniile științei, educației, artei și literaturii, care au devenit motiv de mândrie comună pentru armeni și români. În același timp, pe ospitalierele meleaguri românești, armenii au reușit să-și păstreze identitatea culturală și spirituală, au întemeiat orașe și lăcașe de cult, școli, tiparnițe și centre de caligrafiere a manuscriselor.

În timpul tragediei poporului armean, guvernul România, printr-un gest de solicitudine, a acordat azil miilor de refugiați și orfani armeni scăpați din Genocid. Tocmai în acest scop, acum 100 de ani, în 1919, cu încuviințarea guvernului român, a fost înființată Uniunea Armenilor din România, care s-a ocupat nemijlocit de chestiunea primirii și instalării refugiaților.

În deceniile următoare Uniunea Armenilor din România, alături de Biserica Armeană, a devenit un factor important în conservarea patrimoniului cultural și spiritului național armenesc.

După cel de al doilea război mondial, atunci când activitatea Uniunii a încetat temporar, membrii Uniunii Armenilor din România și-au continuat activitatea în folosul națiunii. În acei ani aproape trei mii de armeni din România s-au repatriat și s-au înhămat la reconstrucția Armeniei postbelice. Mulți dintre aceștia au devenit personalități marcante ale vieții publice și spirituale.

Uniunea Armenilor din România a fost reînființată după Revoluția Română din 1989, membrii săi fondatori aflându-se în primele rânduri ale mișcării populare. Guvernul democratic al României, printre alte minorități, a recunoscut drepturile politice ale minorității armene, oferindu-i un loc în organul legislativ al țării.

În același timp, Uniunea Armenilor din România a devenit o punte specială de legătură între armeni și români, contribuind la strângerea relațiilor de prietenie româno-armene și la adâncirea cooperării interstatale. Tocmai grație eforturilor Uniunii Armenilor din România, în decembrie 1991 România a fost una dintre primele state care au recunoscut independența Armeniei și au stabilit relații diplomatice cu țara noastră.

Așadar, acordăm o importanță deosebită rolului Uniunii Armenilor din România și al membrilor săi atât în viața socială și politică românească, precum și în programele și inițiativele de importanță panarmeană.

Dragi compatrioți, vă felicit încă o dată cu ocazia centenarului Uniunii Armenilor din România și vă urez mult succes în înalta misiune de păstrare și transmitere către generațiile viitoare a identității armenești și a patrimoniului cultural al armenilor din România.

Cu stimă, Armen SARKISSIAN

Președinte al Republicii Armenia