Mihai Stepan Cazazian

U.A.R. 100 / Mesajul IPSS Arhiepiscop Anoushavan Tanielian, Întâistătător al Eparhiei Armene Răsăritene din America

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Stimatului domn Varujan Vosganian,

Deputat și Președinte al Uniunii Armenilor din România,

București

Dragă domnule Vosganian,

Cu nețărmurită bucurie sufletească, în numele armenilor
din New York, New Jersey, Pennsylvania și Connecticut, și al meu personal, vă
felicităm cu ocazia centenarului Uniunii Armenilor din România.

Cu aceasă ocazie istorică îi felicităm pe membrii
conducerii și susținătorii Uniunii pentru dăruirea necondiționată întru
păstrarea și promovarea culturii armene, mai cu seamă în ceea
ce privește vremurile grele trăite de
poporul nostru.

Pentru noi este o mare bucurie și onoare să fim alături
sufletește la festivitatea centenarului.

Ne rugăm Domnului cel milostiv ca să odihnească în lumină sufletele tuturor membrilor din trecut ai Uniunii, iar celor de astăzi să le dăruiască viață cu sănătate și energie nesecată în a-și continua misiunea în folosul națiunii.

Cu salut călduros părintesc,

Arhiepiscop ANOUSHAVAN TANIELIAN

Întâistătător al Eparhiei Armene Răsăritene din America