Mihai Stepan Cazazian

Trupa „Vartavar” la festivalul „Copiii pentru copii”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Dansul este o punte între oameni, este reflexia
sufletului. Grație dansului oamenii își exprimă sentimentele și dorințele.
Dansul nu este doar o înlănțuire de mișcări, ci are propriul său limbaj, și
fiecare om își poate exprima prin mișcări de dans universul interior. Prin dans
îți poți exprima gândurile și nu este important cine ești, de unde ești sau ce
nație ești. Acesta-i ideea transmisă de organizatorii festivalului „Copiii
pentru copii”, aducând laolaltă copii de diferite vârste și naționalități.
Fiecare dintre aceștia reprezenta cultura și coloritul său național. Sala a
fost plină până la refuz și peste tot domnea bucuria și dezinvoltura
copilăriei. Concertul a durat aproape trei ore, motiv pentru care unii au ieșit
pe hol pentru relaxare. Numărul trupei „Vartavar” a fost programat la sfârșit
și sala era aproape pe jumătate goală. Au răsunat primele sunete ale dholului
și zurnalei armenești, iar copiii, cu însuflețirea lor caracteristică, au
început să danseze. Ceea ce s-a întâmplat la un moment dat a fost ca un vis: cu
toții s-au întors în sală și au ovaționat numărul trupei. După câteva frumoase
dansuri, a venit rândul dansului mlădios al fetelor, pe fondul cântecului „Casa
mea, patria mea”. Dansul lor parcă reunise toată suferința și durerea
armenilor. Ale armenilor pribegi care, părăsindu-și locurile de baștină, erau
siliți să-și caute refugiu pe meleaguri străine. Dansul i-a emoționat pe toți
cei prezenți, iar, în încheiere, deasupra capetelor fetelor a fluturat basmaua
roșie din atlas, simbolizând renașterea poporului armean. Aceasta amintea că
sângerosului și durerosului aprilie îi urmează un mai luminos, un mai al
victoriilor. Sala s-a umplut de urale și aplauze. Trupa „Vartavar”, alături de
îndrăgita profesoară de dans, i-au reprezentat cu cinste pe armeni.

În încheiere doresc să amintesc de vorbele marelui
Komitas: „Dansul exprimă gradul de civilizație al fiecărei nații”.

La 31 martie, în sala trupei „Vartavar” din sediul UAR, a
avut loc ceremonia de decernare a diplomelor membrilor trupei și profesoarei de
dans, Bella Mardichian. Pentru marele succes de la participarea la festivalul
interetnic de dans „Copiii pentru copii”, ce a avut loc la 24 martie în sala
Dalles din București, doamna Mihaela Iasa, șefa departamentului cultural al
Asociației Europene și Internaționale, după ce i-a felicitat în cuvinte calde
pe membrii trupei „Vartavar”, precum și pe talentata și îndrăgita lor
profesoară, Bella Mardichian, le-a înmînat acestora diplome și daruri, în
același timp invitându-i și la cea de a doua ediție a festivalului ce va avea
loc la sfârșitul anului.

În acea zi copiii au fost felicitați și de ambasadorul Armeniei în România, Excelența sa SergheiyMinasyan, care a subliniat în cuvântul său rolul important avut de copiii trupei „Vartavar” în prezentarea prin coregrafie a culturii armene în România, atât în fața spectatorilor români, cât și a celor aparținând minorităților naționale.

La încheierea întâlnirii, profesoara de dans, Bella
Mardichian, a rostit un cuvânt de mulțumire.

Arax
MELKONIAN