Mihai Stepan Cazazian

Tristețea s-a pogorât încă o dată asupra inimilor armenilor din România!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

sergiu

Sergiu Budan, un om minunat, armean nu prin sânge, ci prin suflet, a trecut la viața cea veșnică  lăsâ în urmă o familie îndurerată, prăbușită sub povara groaznicei neputințe de a mai reuși să facă ceva pentru a-l ajuta. Sfârșitul vieții sale pământene a venit prea brusc, prea nemilos, prea devreme! În aceste clipe de durere  pentru cei rămași nu putem decât să le fim alături prin rugăciunile noastre, prin sinceritatea trăirilor noastre și prin dorința de a-i încredința de aleasa noastră prețuire pentru cel care le-a fost lor soț și părinte,iar nouă pilduitoare dovadă de competență,omenie și neprecupețit devotament.

Sergiu Budan a fost alături de noi mulți ani, în bucurie și osteneală, în trudă și reușite, cu inima creștinului adevărat, dar și cu sufletul îngăduitor și înțelegător pentru jertfelnica dăruire a  iubitei sale soții, cea atât de mult implicată în bunul mers al acțiunilor înfăptuite spre folosul Bisericii Armene din România.

Dorim din adâncul inimilor ca sincera noastră compasiune să fie spre mângâierea familiei îndoliate! Sergiu Budan a trecut la Domnul, dar va rămâne mereu în amintirea noastră … și pururi pomenit în rugile noastre pentru sufletul său!

În clipa grea a despărțirii  ,,Dumnezeu  să împlinească toată lipsa voastră după bogăția Sa, cu slavă întru Hristos Iisus.,, (Filip. 4,19)

Veșnică lui pomenire!

Biroul de presă al  Arhiepiscopiei Armene din România