Mihai Stepan Cazazian

Tinerii

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În orice societate tinerii trebuie să constituie baza de la care se construiește  viitorul. Ei sînt  moștenitorii dar și cei chemați să continue munca pe care părinții, bunicii și străbunicii lor au depus-o în/pentru societate. Acest lucru este valabil și atunci cînd vorbim de o minoritate. Tinerii sînt responsabili pentru ceea ce vor lăsa, la rîndul lor, celor care urmează. Comunitatea noastră a ajuns la momentul cînd trebuie să fie conștientă că, fără sprijinul tinerilor, drumul acestei comunități se va încheia. Am spus acest lucru cu mulți ani în urmă și iată că am ajuns la un punct în care nu mai putem fi indiferenți față de viitorul nostru. Este adevărat că în ultimul an activitatea tinerilor, începînd de la tabere, acțiuni culturale sau distractive a cunoscut un reviriment. Dar nu este suficient. Din păcate nu avem specialiști formați în studiul istoriei acestei comunități, în studiul limbii sau tradițiilor armenești. S-au intensificat schimburile cu Armenia, în special prin intermediul Ministrerului Diasporei dela Erevandar cred că unele acțiuni, prin care tinerii merg în patria mamă, au un caracter formal. Nu sînt de neglijat nici aceste modalități de a te apropia de nația și patria noastră dar problema se pune la a avea tineri pregătiți pentru a prelua imensul patrimoniu cultural pe care îl avem. Această comunitate, mai bogată în valori materiale decît în numărul de etnici  armeni, trebuie să predea ștafeta cuiva. Pînă acum a existat oarecum o ștafetă. Ca să simplificăm aș spune că multe din valorile materiale s-au păstrat în biserici iar istoria noastră a fost scrisă de Siruni, Szongott sau grămătici. În perioada contemporană au existat mai mulți intelectuali armeni care, prin scrierile lor, au completat sau nuanțat istoria acestei comunități dar acest lucru pare să nu aibă viitor. Este adevărat, există resurse în afara comunității dar nu suficient exploatate. De aceea, ca să mă întorc la tema propusă, cred că trebuie să investim mai mult în tineri. Sigur că vîrsta îi îndeamnă să fie mai atrași de distracție decît de aplecarea spre valorile noastre național-etnice – ceea ce nu e de condamnat ! – dar timpul trece. Iar tinerii sînt singura noastră șansă. E o temă ce trebuie dezbătută dincolo de acest editorial.