Mihai Stepan Cazazian

Thank you Mr. Kirk Kirkorian !

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Noi armenii suntem într-o perpetuà asteptare…sà fie recunoscut genocidul perpetrat împotriva poporului nostru, sà devinà Armenia un stat mai puternic care sà se bucure de o pace perenà, sà fie recunoscutà realitatea si legalitatea Artsahului , sà ajungem si noi sà tràim ca toate popoarele cu realitatea prezentului, fàrà sà fim obligati sà ducem în spinare o povarà care sângereazà încà la fiecare pas pe care-l facem. De aceea suntem atât de avizi de orice se face sau se scrie despre armeni : asteptàm mereu capodopera, care sà le demonstreze celorlalti cà existàm, cà am renàscut din cenusà asemenea pàsàrii Phoenix ! Fàrà sà-l consider o capodoperà, am fost foarte impresionatà și multumità ieșind de la proiecția filmului « The Promise », care ruleazà în cinematografele pariziene de câteva zile. Ne-am precipitat sà vedem filmul repede pe Champs-Elysées, de teamà cà lobby-ul turc atât de încrâncenat pe social media sà nu provoace retragera sa prematurà din sàlile de cinema.

Am auzit cà în România filmul se vizioneazà déjà din septembrie, chiar dacà nu a iesit în cinematografe, pe internet, chiar în traducere românà ! La Paris armenii asteaptà de mult, au fost amânate de mai multe ori datele de proiectie (oare de ce ?!) Critica l-a întâmpinat bine, este considerat o frescà istoricà asemànàtoare filmului « Doctor Jivago » sau « Lista lui Schindler ». Regizorul Terry George este un bun regizor irlandez angajat, care s-a remarcat în filmele « In numele tatàlui », « Hotel Rwanda », etc. Actorii principali sunt Oscar Isaac (din « Star wars »), Christian Bale (« Batman ») si Charlotte Le Bon, toti remarcabili. Muzica este compusà de Gabriel Yared.

Filmul este realizat ca un film clasic, relateazà o relatie de rivalitate în dragoste a doi bàrbati (un armean, student la medicinà la Constantinopol si un american, ziarist la Associated Press), îndràgostiti de aceeași femeie, pe fondul istoric al genocidului .

Promisiunea este ca sà supraviețuiascà și sà poatà relata omenirii atrocitatea exterminàrii unui popor. Ràzbunarea lor va fi supraviețuirea.

Imaginile sunt dure, dar eu consider cà filmul reuseste sà fie un film pentru un public larg, chiar neinițiat în istoria armeanà din acea perioadà a Imperiului Otoman. Povestea de dragoste îl face mai digerabil și suportabil pentru confortul psihic al oamenilor de azi. Terry George a afirmat cà crede în angajamentul cinematografic, politic și popular și considerà cà acest film va fi exploatat ca suport pedagogic de acum înainte, dar regretà cà acest gen de filme sunt pe cale de disparitie la Hollywood.

Referințele pe care le-a utilizat în film sunt extrem de cuprinzàtoare, de la amintirile ambasadorului Morgenthau, màrturiile misionarilor religioși prezenți în Imperiul Otoman, màrturiile surpaviețuitorilor, romanul lui Franz Werfel « Cele 40 zile pe Musa Dagh »pànà la citatul de sfârșit din William Saroyan. Imaginile sunt minunate, chiar dacà le urmàrim cu ochii înlàcrimați…

Filmul a avut un buget de 90 milioane dolari. Kirk Kirkorian nu a tràit sà-l vadà, dar pentru ce a fàcut nu pot decât sà-i fiu adânc recunoascàtoare, ne alinà un pic în drumul nostru necontenit de proteste în fața càlàului ce nu-și recunoaște fapta.

 

Dr. Alice Pambuccian Grigorian