Mcrtici Baghdasarian

Sirusho – Antarber Ashkharh ( Անտարբեր Աշխարհ )

Sirusho – Antarber Ashkharh ( Անտարբեր Աշխարհ )

Versuri: Դու անտարբեր աշխարհ, Կպտըտիս անկախ, Նայե մարդոց վերա, Սեր կկանչին, որ գա: Կարոտ մտե սրտեր, Կանե անգութն ավեր, Քեզի գամ Տիրամեր, Անեմ աղոթք ու երգ: Լույս մը դու տուր զիս ի լուր, Հույս մը հանգածին տանիմ ի հուր, Տանիմ հասցնիմ հեռու, Բաժան սրտերուն տալու, Անհուն սերամենուն… Զի դու ես բարեխոս, Ասա ունկին Անոր, Սիրող […]