Tiberiu Cosovan

SUCEAVA / Excelenţă în restaurarea şi reabilitarea ansamblului monumental armenesc Biserica „Sf. Simion -Turnul Roşu”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

turnu rosu 2

 

Proiectul cu genericul „Consolidarea, reabilitarea, protejarea şi valorificarea durabilă a monumentelor de sec. XVII şi XVI, aflate în Patrimoniul Naţional şi cunoscute sub numele de <Turnul clopotniţă> şi <Biserica Sf. Simion din Suceava>” (co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltate Regională), al cărui beneficiar este Parohia Ortodoxă Română „Sf. Simion” care cu acordul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România a iniţiat şi a derulat acest proiect, se caracterizează prin excelenţă în domeniul restaurării monumentelor de patrimoniu.

turu rosu 1

Atât proiectantul (firma Regional Consulting), cât şi executantul (S.C. Construcţii Unu S. A. Iaşi), lucrări care s-au desfăşurat sub coordonarea prof. dr. arhitect Virgiliu Polizu, merită pe deplin gratitudinea sucevenilor pentru modul în care au reuşit să pună în valoare unul dintre reperele monumentale ale Sucevei.

turnu rosu 3

turnu rosu 5Realizarea acestui proiect la nivel de excelenţă a avut ca fundament colaborarea dintre cei doi slujitori ai bisericilor surori, pr. Constantin Ciupu, preotul paroh al Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Simion”, şi pr. Torkom Mandalian, preotul paroh al Bisericii Armene din Suceava, sub atenta supraveghere şi înţeleapta îndrumare a P.S. Datev Hagopian, Episcopul Eparhiei Armene din România, care a urmărit derularea proiectului.

Proiectul, pus în operă printr-un contract de finanţare încheiat între Parohia Ortodoxă „Sf. Simion” din Suceava şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (ca autoritate de management), având ca intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a avut o valoare totală de 6.434.683, 72 lei (din care 1.447.284,38 lei contribuţia beneficiarului, 388.304,66 lei contribuţia Guvernului României şi 4.599.094,68 lei bani ai Uniunii Europene).

Finanţarea s-a făcut prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe”, iar proiectul a fost finalizat la sfârşitul anului 2015.

Turnul Roşu, turnul clopotniţă al bisericii armeneşti, cu o înălţime de 28 de metri, construcţie care datează din anul 1551, se remarca printr-o serie de particularităţi constructive şi de dotare: clopotele aveau o sonoritate deosebită pusă pe seama procentajului ridicat de argint din compoziţia bronzului din care-au fost turnate (se spunea că atunci „Când trage clopotul lui Filipos de la Sf. Simeon, să tot mori…”), treptele erau alcătuite din lespezi de mormânt (cu inscripţii vizibile în armeana veche), iar turla avea o formă aparte (formă de ceapă, aşa cum au bisericile ruseşti). Treptele din lespezi au fost înlocuite, intrarea în turn fiind acum accesibilă publicului. Câteva lespezi istorice se regăsesc acum în lapidariul ingenios realizat pe zidul de piatră de la capătul platoului, platou pe care a fost ridicat un khacikar (care a fost sfinţit de P.S. Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România) amplasat deasupra mormântului în care au fost depuse osemintele dezgropate din vechiul cimitir armenesc cu prilejul lucrărilor de amenajare a perimetrului respectiv.

 

turnu rosu 8

turnu rosu 9

Executanţii proiectului au respectat şi dorinţa comunităţii armene de a lăsa o deschidere în zidul de piatră care desparte cimitirul de platoul ansamblului monumental, deschidere prin care cripta familiei Hagi (un mare binefăcător al comunităţii armene sucevene) poate fi văzută din dreptul khacikarului aflat pe aceeaşi axă cu uşa de intrare în biserică.

Toate celelalte lucrări, de la corpul care cuprinde un punct de informare şi alte câteva încăperi (cameră pentru ghid, o cameră tehnică pentru centrală, un loc de reculegere), lapidariu, băncile de pe marginea platoului, sistemul de iluminare, sau gardul de incintă contribuie din plin la punerea în valoare a întregului ansamblu. Excelenţă pe toată linia!

Tiberiu COSOVAN