Mihai Stepan Cazazian

SUB CUPOLA ACADEMIEI / Un gest de mulțumire…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…din partea Uniunea Armenilor din România, doamnei Francisca Băltăceanu

Cu ocazia
Simpozionului ce a avut loc în Aula Academiei Române a vorbit și doamna
Francisca Băltăceanu, teolog și doctor în filolog, specialitatea limbi orientale, a cărei teză de  doctorat a avut ca temă  Locul
limbii armene între limbile indo-europene: relaţii între armeană şi
daco-moesiană
.

Specialistă în filologie clasică : latină, greacă, gramatică comparată indo-europeană, ebraică, Francisca Băltăceanu a avut o fecundă activitate didactică, fiind, pe rând asistent, lector, conferenţiar, profesor, membru în comisiile de doctorat, predȃnd în prima periodă de activitate didactică (1965-1989) la Universitatea Bucureşti cursuri de limbă armeană clasică. Este  membră a Societătii de Studii Clasice, Asociaţia de Studii Orientale şi Asociaţia de Studii indo-europene.

Este specializată în
hermeneutica Bibliei, precum și unul dintre traducătorii Septuagintei (varianta grecească a corpusului biblic) în limba
română, ediție apărută la editura
Polirom
.

Ca un gest de recunoștință și mulțumire pentru activitatea distinsei profesoare, Uniunea Armenilor din România i-a acordat o distincție care reprezintă o carte pe care se află gravate literele alfabetului armenesc și stă scris :

Doamnei Francisca Băltăceanu

Filolog și Teolog

din partea Uniunii Armenilor din România

pentru contribuția adusă în promovarea

Limbii, Alfabetului și Culturii Armene