Mihai Stepan Cazazian

Strîngere de semnături pentru conservarea caselor armenești din regiunea Muș

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *