Mihai Stepan Cazazian

ȘTIINȚĂ / Profesorii Vahagn Gurzadyan și R.Penrose demonstrează existența unei activități violente înainte de Big Bang !

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Gourzadyan_Vahagn (1)

Vahagn Gurzadyan

284px-Roger_Penrose-6Nov2005

Roger Penrose

 

            Vahagn Gurzadyan (Institutul de Fizică din Erevan) și Roger Penrose ( profesor de matematică la Universitatea Oxford ) pleacă  de la ideea cosmologiei ciclice care admite existentă unui eon (interval de timp extrem de mare) înaintea de Big Bang, ipotetic tridimensional. Vecinătățile găurilor negre cu formațiunile de tip roiuri de galaxii, existente în acest eon precedent, ar trebui să aibă efecte observabile în prezent sub forma unor cercuri concentrice de-a lungul cărora se observă anomalia unei variații de temperatură extrem de mică. Centrul fiecărei asemenea formațiuni reprezentând punctul de convergență a respectivului roi. Aceste centre apar destul de aleator distribuite pe bolta cerească. Analiza sondei Wilkinson a fondului de microunde cosmice (WMAP) trasate pe hărțile ce cumulează observațiile a 7 ani succesivi, relevă , într-adevăr astfel de cercuri cosmice  cu mare precizie (6 sigma). Aceasta se confirmă când datele sunt confruntate cu datele BOOMERANG 98, ceea ce elimină suspiciunea unei erori instrumentale. Observațiile recente ale cosmologiei ciclice nu pot fi explicate prin cosmologia inflaționară.

Cosmologia ciclică admite un șir infinit de eoni unde fazele de big bang sunt doar punctele nodale ce le despart. Observațiile  prof. Gurzadyan și prof. Penrose aduc confirmări în sprijinul acestei teorii, iar datele pe care se sprijină nu pot fi explicate alternativ. Analiza matematică și cosmologică a datelor recente arată faptul că Big Bang nu este un început ci doar un punct al unei evoluții continue (după „Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity” by V.G. Gurzadyan and R.Penrose.)

Interpretarea observațiilor de mai sus se mai bazează și pe ipoteza unor puternice emisii explozive de unde gravitaționale care ajung la noi din eonul precedent fiind percepute ca materie întunecată. Denumire adoptată în urma faptului că efectul ei este perceptibil dar ea nu e observabilă deoarece nu emite lumină. Un articol publicat în 2012, intitulat „A new Dark Energy Force Theoretically Calculates Faster-than-light-neutrinos” (autor Dan Visser, Olanda) care citează articolul menționat mai înainte, se sprijină pe rezultatele experimentale de la CERN-San Grasso, se introduce un nou model cosmologic și anume cel al ipotezei torului dublu. Calculele se bazează pe dublul moment al materiei întunecate. Calculele bazate pe rezultetele observate arată cum perechile de neutrino pot dezvolta viteze mai mari decât a luminii, violând astfel Relativitatea Eistein, fără să  renunțe la ea. Problema este că neutrino singur ascultă de legile relativității dar perechea de neutrino o poate eluda și dezvolta viteze  neralativiste, mai mari ca cea a luminii. Cei doi tori concentrici sunt alcătuiți din materie întunecată de facturi diverse iar interacțiunea dintre ele duce la apariția materiei vizibile, conchide autorul.

 

ARPIAR S.