Redactor

Spirală nesfârșită de orori ? ?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În ianuarie 1990 manifestam în București pentru a alerta opinia publicà asupra atrocitàților ce avuseserà loc la Sumgait și pentru a cere dreptul la autodeterminare a populatiei armene din Karabagh. Fiica noastrà Carina avea 5 ani și purta drapelul armenesc, pe care eu l-am cusut la repezealà înaintea manifestatiei. Au urmat vremuri grele pentru armeni, ràzboi cu azerii pentru a-și mentine peticul de pàmânt populat de armeni din stràfundul istoriei, pàmânt sfintit la tot pasul cu o multitudine de biserici și mânàstiri (oare cum pot justifica azerii, care pretind cà le apartine, prezenta atâtor làcașuri sfinte pe aceastà bucàțicà de pàmânt ?!) Dupà anii de ràzboi și pierderi umane atât de grele, a urmat armistițiul ; chiar dacà a fost încàlcat de multe ori, chiar dacà mica republicà autoproclamatà nu a fost recunoscutà de nimeni pe plan internațional, noi armenii, atunci când pàșeam pe pàmântul din Karabagh (Arțakh) stiam cà suntem acasà, în pàmânt armenesc, cà locuitorii ne întind brațele și ne deschid ușile caselor cu ospitalitatea lor tradiționalà.

Dar iatà cà acum, dupà 30 ani, suntem iar în stradà, manifestàm din nou, pentru cà soarta fraților noștri armeni este în mare pericol ! Și de data asta, Carina este prezentà la manifestatia de la Paris, cu fetele ei Nanée (3 ani si jumàtate) și Ani (2 ani) ca sà trezeascà constiința lumii privitor la soarta armenilor, care riscà sà fie exterminați de azeri, având o armatà infinit mai numeroasà și folosind mercenari teroriști sirieni și libieni, plàtiți de Turcia. De altfel, domnul Erdogan a și afirmat cà-și ajutà prietenii (un neam, douà state) sà termine treaba începutà cu 105 ani în urmà de otomani.

Deci, eu, fiica lui Kricor Pambuccian, supraviețuitor al genocidului din 1915, mà gândesc cu groazà cà ne aflàm într-o spiralà infernalà de nenorociri ce se abat asupra unui popor ; strànepoatele lui Kricor trebuie încà sà țipe pe stràzi, ca lumea sà le audà …dar sà nu reacționeze ?? Neamul nostru este sub un blestem, din generație în generație ?

Chiar și blestemat, poporul noastru a știut sà renascà din cenușà, sà tràiascà și sà lupte din nou pentru pàmàntul sàu presàrat de khacikaruri. Și, oriunde în lume, armenii s-au ridicat sà strige într-un singur glas cà sunt alàturi de fratii lor în Armenia și Arțakh !

Dr. Alice Pambuccian Grigorian