Mihai Stepan Cazazian

Slujbă de pomenire pentru odihna sufletului Arhiepiscopului Dirayr Mardichian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Credincioșii armeni de pe cuprinsul întregii noastre Eparhii sunt chemați duminică, 13 mai, la ora 10:30 spre  a-și uni glasurile în rugăciune pentru odihna sufletului Arhiepiscopului Dirayr Mardichian! Să ne plecăm frunțile cu pioasă aducere aminte și adâncă recunoștință cerând iertare și odihnă veșnică pentru cel care vreme de cinci decenii a purtat cu vrednicie dar și cu dragoste pentru noi toți toiagul arhipăstoriei în această Eparhie. Arhiepiscopul Dirayr va rămâne pururea în rugăciunile Bisericii și nu va dispare din dragostea noastră!

În bisericile parohiale slujba de pomenire se va oficia la orele rânduite și anunțate de către preoții slujitori.

În Catedrala Arhiepiscopală din București slujba de pomenire va avea loc după savârșirea Sfintei Liturghii.

Sfânta Liturghie și slujba de parastas se va oficiată sub protia PS Episcop Datev Hagopian, Întăistătător al Eparhiei Armene din România. Preasfinția Sa va evoca în cuvântul Său amintirea celui care și-a trăit întreaga viață în trudă și slujire, ostenindu-se cu vrednicie ,,ziua și noaptea în Biserica lui Dumnezeu”. (Apoc.7,15)

Dumnezeu să-l ierte și veșnică să-i fie pomenirea!

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România