Mihai Stepan Cazazian

Slujba de 40 de zile a celui ce a fost vrednicul de pomenire Înaltpreacuviosul Arhimandrit Dr. Zareh Baronian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

        ,,Dar una fac uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la  țintă, la răsplata chemării de sus a lui  Dumnezeu.,,(Filip. 3,14)

       În înțelepciunea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu anii vieții noastre, ai fiecăruia în parte și ai omenirii întregi se deapănă sau, mai bine zis, urcă spre țelul pentru care Dumnezeu a făcut lumea, spre lumină, spre fericire și mântuire prin plinirea voii Sale. Omul însuși a fost creat având înrădăcinată în ființa sa  ,,nostalgia Paradisului,, setea de împlinire a menirii vieții sale, a vieții care, înainte de toate, este un dar nespus de frumos al lui Dumnezeu, dat fiecăruia din nemărginită iubire ca un vremelnic popas în această lume spre pregătirea căii către  răsplata chemării Sale.

       Printre cei mulți chemați, printre cei mai vrednici dintre cei aleși, îndelung truditor pe ogorul credinței și al slujirii, neobosit căutător al dragostei lui Hristos spre plinirea deplină a menirii sale  va rămâne în timp, cu meritată cinstire, Hair Surp Zareh Baronian.

       S-au scurs 40 de zile de la trecerea sa la cele veșnice, de când comunitatea noastră  este parcă mai pustie iar Biserica Armeană este mai săracă! Dumnezeu a sădit în sufletul său chemarea slujirii Bisericii, l-a hrănit cu merinde duhovnicească, învrednicindu-l cu har și întărindu-l cu binecuvântare spre îndelungata slujire a Bisericii Apostolice Armene ca păstor al comunității armene din București și vicar al Arhiepiscopiei din România. Nu putem uita nici în aceste clipe vredniciile sale! Respira parcă, și inspira celor din jur, credința în Dumnezeu, revărsând-o necontenit prin muncă, prin cuvânt, prin pilda slujirii,plin de evlavie și stăruință! Bun, blând, drept, împăciuitor, iertător, duhovnic ales și slujitor dăruit. N-a existat nici o zi din viața lui, nici o clipă din zi, ca el să nu se fi gândit la rosturile Bisericii, cum s-o apere și s-o slujească mai bine, cum să-și împlinească mai bine menirea la care a fost chemat. Iată pentru ce memoria unui astfel de slujitor al Bisericii, adevărat păstor după pilda Mântuitorului, merită cu prisosință din partea noastră cinstire și recunoștință!

       Să ne rugăm împreună pentru pomenirea sa, să poposim o clipă la mormântul  pe care el l-a ales și l-a rânduit spre  a-i fi așezat trupul alături de părinții săi!

       Să ne rugăm pentru sufletul său plecat la Domnul, la judecata cea dreaptă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu!

       ,,Ce voi răsplăti Domnului, pentru toate câte mi-a dat mie?,,(Psalmi 115,3)

       Răspunsul celui înfățițat la judecată este unul singur : consecvența în credință și slujire! Să fim și noi, prin gânduri și rugăciune, martori ai vredniciei sale!

       Bunul Dumnezeu să-i dea răsplata binemeritată a odihnei alături de cei drepți!

       Veșnică pomenire!

       Duminică 28 mai 2017, după oficierea Sfintei Liturghii, sub protia Preasfințitului Episcop Datev Hagopian, se va săvârși slujba de parastas  de 40 de zile a celui ce a fost vrednicul de pomenire Înaltpreacuviosul Arhimandrit Dr. Zareh Baronian.

       După slujbă va avea loc o agapă de pomenire, la  “Muzeul Dudian”, dupa care  se vor depune coroane de flori la Cimitirul Armenesc din Șos. Pantelimon nr.90.

 

       Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România