Cristina Manuc

Şişmanian, Culianu, Psychanodia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la tragica asasinare a savantului şi scriitorului de origine română Ioan Petru Culianu (mai 2011), la editura pariziană Les Amis de I. P. Couliano a apărut o revistă-caiet – Les cahiers „Psychanodia” – ce continuă proiectul demarat prin lucrările Colocviului”Psychanodia” (Ascension et hypostases initiatiques de l‘âme. Mystique et eschatologie á travers les traditions religieuses) din 2006. Iniţiatorii acestor manifestări – şi editări – au fost scriitorul şi istoricul religiilor Ara Alexandru Şişmanian şi soţia sa Dana Şişmanian. Tot ei sunt şi principalii protagonişti ai numărului de faţă: Ara Alexandru Şişmanian semnează, în sumarul acestuia, un amplu şi extrem de laborios studiu referitor la viaţa şi circumstanţele, încă neelucidate, ale morţii lui Culianu, „citite” într-o cheie a transgresiunii multiple (Les sept transgressions de Ioan Petru Culianu), iar Dana Şişmanian – un fragment dintr-un studiu mai amplu despre chestiunea, încă netranşată, a existenţei sau inexistenţei „şamanismului la români”, pe urmele cercetărilor lui Mircea Eliade, maestrul lui Culianu – care s-a ocupat, cu alte instrumente, de reprezentările ascensiunii sufletului în diferite tradiţii mistico-religioase (textul Danei Şişamnian se intitulează, semnificativ, Chamanisme chez les Roumains. Pourquoi pas?). Alături de cele două texte semnalate, sunt incluse şi o serie de reproduceri ale unor interviuri şi convorbiri înregistrate la Paris în 1993, cu ocazia unei alte ediţii a colocviului „Psychanodia”. Protagonişti sunt nume de marcă ale studiilor religioase, istorice şi antropologice: Ugo Bianchi, Moshe Idel, Ted Anton, Gilles Quispel, Catherine Durandin, Cicerone Poghirc, Mihail nasta, Paul Drogeanu, Alexander Arguelles, Michel Masson. O secţiune specială include discuţii pe marginea comunicărilor susţinute de diferiţi participanţi din mediul academic internaţional – Gilles Quispel, Iegor Reznikoff, Denise Jourdan-Hemmerdinger, Tara Michael, Moshe Idel, Ugo Bianchi, Marie-Eve Colin, M.-A Amir Moezzi, cu, în final, o serie de „concluzii” ale lui Cicerone Poghirc. Atît studiile soţilor Şişmanian, cît şi transcrierea dezbaterii mai sus-menţionate ar merita un comentariu analitic detaliat într-o revistă de specialitate sau generalistă. O vor face, probabil – dacă vor avea răgazul şi curiozitatea intelectuală de a se apleca asupra lor – specialiştii în materie şi/sau cunoscătorii vieţii şi operei lui Ioan Petru Culianu. Contribuţiile consemnate aici o merită cu prisosinţă. Deocamdată, ne mărginim să înregistrăm cu satisfacţie continuitatea acestor colocvii şi devotamentul soţilor Şişmanian pentru personalitatea regretatului savant, a cărui posteritate exegetică şi ştiinţifică se dovedeşte, iată, foarte productivă.

Cristina Manuk