Mihai Stepan Cazazian

Sfințirea unei noi biserici armene în oraşul Dnepăr din Ucraina

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

          La invitaţia S.S. Catolicos al Tuturor Armenilor Karekin al II-lea, în data de 14  martie, a.c., Întâistătătorul Eparhiei Armene, P.S. Episcop Datev Hagopian a efectuat o vizită de două zile în Ucraina, pentru a participa la activităţile religioase ce au avut loc  fiind însoţit de Î.P.S. Natan  Hovhannisian, P.S. Arşak Khachatrian, P.C. Aghan Ergiakian, directorul biroului de presă al Sf. Scaun P.C.  Vahram Melikian.

          La aterizarea pe aeroportul Borispol din Kiev S.S. Karekin al II-lea a fost întâmpinat de P.S. Markos Hovhannisian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din Ucraina, Excelenţa Sa, ambasadorul Armeniei în Ucraina, Andranic Manukian, precum și de   Preşedintele Uniunii Armenilor din Ucraina, Vilen  Şatvorian.

          În capital Ucrainei, Kiev. S.S. Catolicos al Tuturor Armenilor  împreună cu soborul  au vizitat locaţia unde va fi construită noua biserică armeană. S.S. a fost întâmpinat cu imnul HRAŞAPAR, și a sfinţit pietrele de temelie ale bisericii. Conform ritualului Bisericii Armene mai întâi s-au  spălat cu apă, apoi cu vin cele 16 pietre de temelie, acompaniate cu psalmuri, fiind  botezate cu numele celor 12 apostoli, Sf. Pavel, a celor doi evanghelişti şi a lui Sf. Grigore. S.S. şi episcopii care-l însoţeau,  au miruit pietrele, s-au rugat pentru trăinicia şi apostolatul bisericii ce urmează a fi construită. După sfinţire cele 16 pietre au fost puse la temelia bisericii.

          Cu acest prilej deosebit de important  S.S. Karekin al II-lea a adresat un îndemn celor prezenţi, a binecuvântat mulţimea prezentă şi a specificat  aportul deosebit depus  de P.S. Eparhiei Armene din Ucraina Marcos Hovhannisisan şi clerului ce slujeşte, de asemenea, a fost pomenit răposatul episcop Grigoris Buniatian care a fost iniţiatorul acestei ctitorii.

           S.S. Karekin al II-lea a adresat cuvinte de gratitudine autorităţilor locale pentru grija faţă de minoritatea armeană prin acordarea terenului de construcţie pentru această  biserică. Au fost apreciate şi binecuvântate actul de binefacere al dl. Vilen Şatvorian, nădăjduind că gestul său va avea ecou şi va fi un exemplu pentru mulţi armeni din Ucraina  pentru această  lucrare.

În semn de apreciere pentru activitatea sa și întru slava neamului şi Bisericii Armene, dl. Vilen Şatvorian a fost distins cu  medalia NERSES ŞĂNORHALI  a Bisericii Apostolice Armene de către S.S.  Patriarhul Karekin al II-lea.

          La sfărşitul ceremoniei, S.S. Catolicos al Tuturor Armenilor a binecuvântat pe cei prezenţi şi a urat ca Cel de  Sus, cu dreapta Sa Atotputernică, să păzească în pace şi bunăstare pe membrii comunităţii  armene, instituţiile de învăţământ, Biserica Armeană din Ucraina. S.S. a vizitat apoi capela SFINŢILOR MARTIRI, unde i-a fost prezentat stadiul lucrărilor efectuate.

           În aceeaşi zi S.S. Patriarhul a participat la prima conferinţă anuală al Uniunii  Armenilor din Ucraina. În cuvântul său de salut, S.S. a apreciat importanţa activităţii  preşedintelui şi al membrilor filialelor uniunii în efortul de a  organiza activităţi şi de a  contribui la păstrarea identităţii  naţionale. Totodată, a apreciat relaţiile bune existente între Eparhia Armeană şi Uniunea armenilor din Ucraina, care se manifestă prin  activităţi  comune întru slava neamului şi pentru  păstrarea identităţii naţionale şi a urat ca în viitor această conlucrare să fie  întru folosul comunităţii armene din Ucraina. S.S. Patriarhul  a  primit distincţia SFÂNTUL GRIGORE LUMINĂTORUL înmânată de preşedintele Uniunii Armene din Ucraina.

          În seara de 16 martie a.c., S.S. împreună cu soborul ce-l însoţea, a plecat către  oraşul Dnepăr.

             A doua zi, în data de 17 martie, S.S. Karekin al II-lea, Catolicos al Tuturor Armenilor a oficiat slujba de sfinţire a Bisericii Armene Sf. GRIGOR LUMINĂTORUL din oraşul Dnepăr. Biserica a fost construită din donaţiile soţilor Rafael şi Şamiram Harutiunian. Patriarhul Armean a fost întâmpinat cu flori şi cu mare bucurie în faţa noii biserici de către sutele de armeni în frunte cu clericii şi conducătorii diferitelor organizaţii, sosiţi din diferite  colţuri ale Ucrainei.

          La sfinţirea bisericii au participat: prefectul regiunii Dnepropetrovsc Valentin  Reznicenco, preşedintele Radei din Dnepropetrovsc, Gleb Prizunov, primarul oraşului Boris Filatov, Nunţiul papal, Arhiepiscop Claudio Rigeriotti, reprezentanţi al diferitelor  culte din Ucraina (ortodox, romano-catolic, Greco-catolic, luteran).

         În cadrul ceremoniei de sfinţire, acompaniate de psalme, cu  apă şi cu vin au fost spălate  altarul şi coloanele  bisericii.  Apoi S.S. a  sfinţit şi a uns cu mir sfântul altar. Întâistătătorul Eparhiei Armene din Ucraina P.S. Marcos Hovhannisian a sfinţit cele patru  coloane  ale  altarului, care poartă numele celor patru Evanghelişti. I.P.S. Natan Hovhannisian, P.S. Arşac Khachatrian, P.S. Datev Hagopian au sfinţit restul de 10 coloane. La sfârşitul ceremoniei de sfinţire S.S. în cuvântarea Sa Patriarhală a binecuvântat comunitatea armeană din  Dnepăr, felicitându-i pentru noul lăcaş de cult, totodată, a salutat  prezenţa la ceremonie a  reprezentanţilor  diferitelor culte din Ucraina şi și-a exprimat mulțumirea către reprezentanţii autorităţilor locale pentru   sprijinul  şi aportul  moral acordat comunităţii armene din oraş.

          Patriarhul a apreciat în cuvântarea Sa, de asemenea, pe clericii din Eparhia  Armeană din Ucraina, în frunte cu Întâistătătorul P.S. Marcos Hovhannisian, pe conducătorii comunităţii armene, pe toţi  armenii din Ucraina. În ruga Sa, Catolicosul l-a pomenit pe răposatul Arhiepiscop I.P.S. Grigoris Buniatian, care în anul 2003 sfinţise piatra de temelie a bisericii. Ca semn de apreciere, P.S. Marcos a fost distins cu PANAKE (Panaghie), iar biserica a primit în dar de la S.S. o icoană cu Răstignirea Domnului.

           S.S. şi-a exprimat gratitudinea personală soţilor Rafael şi Şamiram Harutiunian  şi copiilor pentru actul de binefacere, şi de asemenea celor 20 de sponsori armeni care au susţinut construirea noului lăcaş de cult. Au fost apreciaţi de S.S. şi domnii Alexandru Petrovscii şi Emil Harutiunian, care au sponsorizat centru cultural VARDUHI şi au contribuit substanţial la construirea bisericii.

 Cu acest prilej sus menţionaţele personalităţi au primit distincţii ale Bisericii Apostolice Armene: Rafael şi Şamiram Harutiunian au primit  distincţia ,,Surp Grigor Lusavorici’’, Alexandr Petrovschi ,,Surb Sahac Surb-Mesrop’’, Emil Harutiunian ,,Surb Nerses Şănorhali’’.

         După ceremoniile de acordare a distincţiilor în biserica nou sfinţită s-a ţinut prima Sf. Liturghie, pe care a oficit-o I.P.S. Arh. Natan  Hovhannisian.

           În curtea bisericii, tinerii din cadrul Uniunii Armenilor din Ucraina i-au întâmpinat pe cei prezenţi cu o horă. S.S. împreună cu soborul ce-L însoţea a vizitat şi centrul cultural ,,Varduhi’’, interesându-se de activitatea centrului şi le-a urat noi succese. La sfârşit S.S. a  binecuvântat  tinerii  şi  pe toţi enoriaşii prezenţi.

 

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România