Tiberiu Cosovan

SUCEAVA / Sfinţirea khacikar-ului care marchează mormintele comune din vechiul cimitir armenesc al Bisericii „Sf. Simion”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Sfintirea khacikarului (1)

În ziua de sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului în incinta ansamblului monumental Biserica „Sf. Simion –  Turnul Roşu” a avut loc sfinţirea unui khacikar (cruce specific armenească din piatră) care marchează perimetrul mormintelor comune în care-au fost reînhumate osemintele scoase la suprafaţă din vechiul cimitir armenesc din Suceava.

 

Sfinţirea a fost oficiată de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

 

Sfinţirea khacikar-ului, care a fost oficiată de PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, a fost cuprinsă în programul Praznicului Adormirii Maicii Domnului al Bisericii Apostolice Armene, program care a circumscris mai multe evenimente  desfăşurate în intervalul 14 – 17 august în bisericile armene din nordul Moldovei.

Khacikar-ul, care a fost achiziţionat prin grija pr. paroh Constantin Ciupu, păstorul Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Simion”, constituie o donaţie a credincioşilor români şi armeni şi reprezintă elementul central al monumentului funerar realizat în cadrul proiectului „Consolidarea, reabilitarea, protejarea şi valorificarea durabilă a monumentelor de sec. XVII şi XVI, aflate în Patrimoniul Naţional şi cunoscute sub numele de <Turnul clopotniţă> şi <Biserica Sf. Simion din Suceava>”, proiect al cărui beneficiar este Parohia Ortodoxă Română Sf. Simion.

Sfintirea khacikarului (3)

Khacikarul, din tuf vulcanic, adus din Republica Cehă, este cel de-al doilea din Suceava

 

Cu prilejul derulării acestui proiect a fost decopertată o suprafaţă din incinta cimitirului şi au fost scoase la iveală osemintele umane din cca. 130 de morminte precum şi o serie de artefacte pe care arheologii l-au datat ca fiind din sec. al XVII-lea, atestând faptul că zona a fost locuită înainte de a avea destinaţia de cimitir.

Osemintele au fost reînhumate în primăvara acestui an în două morminte comune, iar perimetrul acestora, care a fost însemnat provizoriu cu o cruce de lemn, a fost marcat acum prin acest khacikar, care constituie elementul central al unui monument funerar.

Khacikar-ul, din tuf vulcanic, adus din Republica Cehă, este cel de-al doilea din Suceava, primul fiind adus şi amplasat în curtea Mănăstirii Hagigadar în anul 2012, când s-au aniversat 500 de ani de la târnosirea bisericii armeneşti de pe Dealul lui Bulai.

Khacikar-ul de la Hagigadar, ridicat întru pomenirea donatorilor mănăstirii, a fost sfinţit de Catolicosul Tuturor Armenilor, Karekin al II-lea, şi de PS Datev Hagopian.

Placa de marmura cu inscriptie bilingva armeana-romana

„S-a ridicat această cruce de piatră, prin străduinţa credincioşilor români şi armeni…”

Pe soclul khacikar-ului din incinta ansamblului monumental Biserica „Sf. Simion –  Turnul Roşu”

va fi fixată o placă din marmură care indică, în limbile armeană şi română, faptul că „În vremea Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Catolicos al Tuturor Armenilor, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Datev Hagopian, Episcop al armenilor din România, s-a ridicat această cruce de piatră, prin străduinţa credincioşilor români şi armeni, în Anul Domnului 2015, iar în Anul armenilor 1464”.

La slujba de sfinţire a khacikar-ului au participat, alături de Întâistătătorul Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, un sobor de preoţi din cadrul Eparhiei Armene, Excelenţa Sa Hamlet Gasparian, Ambasadorul Republicii Armenia în România, membrii comunităţii armene din Suceava şi câţiva dintre pelerinii veniţi la hramul Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Hagigadar.

Tiberiu COSOVAN