Mihai Stepan Cazazian

Sfințirea caselor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 armenian-church-in-uzbekistan-celebrates-annunciation-easter-photos

„Ne sfințim casele cu Evanghelia și Crucea” Sf. Grigore Datevați

Biserica Armeană conferă o deosebită importanță slujbelor religioase care se săvârșesc în decursul vieții credincioșilor creștini în anumite momente, întâmplări sau cu ocazia sărbătorilor. Câteva dintre acestea (aprinderea de lumânări, madagh-ul, facerea semnului Sfintei Cruci) ocupă un loc foarte important în viața creștinilor. Există, de asemenea, câteva slujbe existente exclusiv Bisericii Armene, cum ar fi madagh-ul.

Una dintre cele mai importante slujbe ale Sfintei Biserici Apostolice Armene este Sfințirea Casei, a cărui întemeietor se socotește a fi Iisus Hristos când, după înviere, a venit în Casa de sus unde erau adunați ucenicii pe care i-a binecuvântat. Hristos a poruncit ucenicilor săi: „Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh..” (matei 28:18-19). După spusele Domnului, de Crăciun și de Paște, ucenicii vizitau casele credincioșilor pentru a le duce Vestea cea Bună și îi binecuvântau. Și în ziua de astăzi slujitorii duhovnicești ai bisericii vizitează de două ori pe an casele credincioșilor, de Crăciun și de Paște, binecuvântându-i pe ei și casele lor, ducându-le vestea Nașterii sau a Învierii lui Hristos.

Conform canoanelor sfinte ale Bisericii Armene, după sărbătoarea Crăciunului și Epifaniei, timp de opt zile, de pe data de 6 pe 13 ianuarie , preoții vizitează casele enoriașilor unde săvârșesc slujba de sfințire a acesteia. Prin aceasta, marea taină a Nașterii care s-a revelat în acele zile, intră în casele credincioșilor așa cum a intrat în grota din Betleem. Hristos sfințește și binecuvântează casa prin intrarea în ea. Și așa cum în noaptea Crăciunului, păstorii, vestiți de către îngeri, intrau cu daruri în acea grotă în care s-a născut Hristos, tot așa și preoții intră în casele oamenilor aducând cu ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Preotul intrând în casă dă vestea nașterii spunând: „Krisdos dzânav iev Haidnețav!” (Hristos S-a născut și S-a arătat!) și primește răspunsul din partea credincioșilor: „Orhneal e Dzânuntn Krisdosi!”(Binecuvântată este Epifania-arătarea, revelația- lui Hristos!). Cântă în continuare imnul scris de Movses Khorenați (Moise din Khoren), „Khorurt medz iev scanceli” (taină mare și minunată) și binecuvântează pâinea, apa și sarea din casă, odată cu acestea binecuvântând credincioșii de față și toată bunăstarea casei.

 

După Paște, preoții vizitează casele timp de cincizeci de zile deoarece timp de cincizeci de zile după Paște se prăznuiește acesta și dau vestea cea bună a Învierii spunând credincioșilor: „Hristos hareav i mereloț!” (Hristos a înviat din morți!), primind răspunsul: „Orhneal e Harutiun Krisdosi!” (Binecuvântată este Învierea lui Hristos!). Se cântă imnul bisericesc Aisor hareav (Astăzi a înviat), se sfințesc pâinea, apa și sarea casei, precum și cele ce se pun pe masă de obicei la Paște: cozonac, pască, vin și ouă roșii care simbolizează sângele lui Hristos care s-a vărsat pentru noi. Atât cu ocazia Crăciunului cât și a Paștelui, preotul aduce cu el cu ocazia slujbei de sfințire a casei și nșhar-ul (ostia) ca o binecuvântare și semn al rodniciei și bunăstării, pe care credincioșii trebuie să o păstreze cu sfințenie în sarea sau făina din casă.

Trebuie să amintim că slujba de sfințire a casei se săvârșește nu numai cu ocazia acestor sărbători, ci și atunci când pacea casei este tulburată sau dacă s-a simțit prezența puterilor cele rele. Dar toate felurile de puteri rele și dușmanii se îndepărtează prin puterea Sfintei și Biruitoarei Cruci a lui Iisus Hristos, prin puternicele rugăciuni rostite de preot și prin săvârșirea slujbei de sfințire a casei. Acum să ne întărim și să ne căutăm apărare de la Hristos ascultând următoarele cuvinte ale Apostolului Pavel: „Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului, Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:13-18)

 

 Preot  Oshakan Khachatryan

Traducere  de Pr. Ezras Bogdan