Mihai Stepan Cazazian

SFÂNTUL  SARKIS – PATRONUL ȘI PROTECTORUL TINERILOR sărbătorit la biserica apostolică armeană  SFÂNTA MARIA din Constanța

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

               Din vremuri de demult, încă din zorii însângerați ai creștinismului, Calendarul Bisericii Apostolice Armene a consemnat un număr considerabil de sfinți, martiri și mucenici.

               Persecutați și prigoniți de adoratorii unor falși idoli, primii credincioși și propovăduitori ai religiei iubirii creștinești, au găsit în sine, prin harul dăruit de Dumnezeu, forța de a se opune tentativelor de convertire și de a rezista presiunilor.

               Întăriți de puterea divină, au reușit să facă față torturilor inimaginabile la care au fost supuși, supliciului îndurat cu stoicism, învrednicindu-se astfel de grația dumnezeiască și binemeritând intrarea în Împărăția Cerurilor.

               Istoria binecunoscută a vieții Sfântului Sarkis, oșteanul luptător în numele credinței și dreptății poate constitui un model pentru toți tinerii dornici să se realizeze ca oameni corecți, virtuoși, pentru care viața constituie calea continuei perfecționări morale.

               Împlinind – prin voia Domnului și ajutorul rugăciunii – năzuințele copilelor neprihănite și ale tinerilor onești, acesta a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați și iubiți sfinți ai noștri. Așa se explică pătrunderea sa în folclorul obiceiurilor și paremiologiei armene. Multe datini s-au păstrat până în zilele noastre și mai persistă încă în uzanțele din mediul rural, îndeosebi. Poate cea mai frumoasă dintre ele este aceea a aflării ursitului:  în preziua sărbătorii de Surp Sarkis, fetele pregătesc cu mâinile lor, o turtă foarte sărată, în tmp ce se roagă sfântului să le împlinească dorința de a-l cunoaște în vis pe acela ce le este predestinat. Înainte de culcare, mânâncă turta, sperând să viseze cum primesc apă de la cel ce le va fi soț.  

               Sanctitatea Sa catolicosul Karekin al II-lea a proclamat  ziua Sfântului Sarkis ca Zi de Binecuvântare a tinerilor. Ca urmare, în această sfântă zi, după oficierea liturghiei, tinerii adunați cu acest scop în biserică sunt binecuvântați de către preot.

               Biserica „Sfânta Maria” din Constanța respectă an de an această rânduială. Duminică, 4 februarie  2018, după Sfânta Liturghie, părintele paroh Oshakan Khachatryan a adresat grupului de tineri aflat în biserică un Cuvânt având ca moto o invocație către Sfântul Sarkis: „Îndeplinător al dorințelor, ascultător al rugăminților, Sfinte Sarkis cel prompt, fii mijlocitorul nostru la Iisus Hristos” (Cartea de Imne)

               În alocuțiunea sa, părintele Oshakan a subliniat rolul de „protector al îndrăgostiților, cel care ajută pe cei ce, cu credință nezdruncinată, se roagă la el.” „Dragii mei – a continuat părintele – acest praznic este sărbătoarea dragostei, în special, pentru acei tineri care nu și-au găsit încă iubirea” (. . . ) Această sărbătoare luminoasă este un prilej prielnic, când și mai mult ne gândim la sentimentul măreț al iubirii, deoarece știm cu tărie că Dumnezeu însuși este Iubire.” „Iubirea, mila, binecuvântarea Domnului să fie cu voi. Amin.”

               Apoi părintele a rostit Rugăciunea de Binecuvântare a Tinerilor, un autentic și patetic  apel la mila și binecuvântarea Domnului pentru cei curați la suflet și trup.

               În final, părintele a distribuit tuturor broșuri, pe care special le-a tipărit în acest scop, având pe copertă portretul clasic al Sfântului Sarkis călare pe calul său alb, broșuri cuprinzând: Istoria vieții sfântului; Aspecte tradiționale legate de sărbătoarea Sfântului Sarkis; Cuvântul părintelui Oshakan Khachatryan adresat tinerilor; Rugăciunea de binecuvântare a tinerilor.

 

Fotografii: Areknaz Tatosian