Redactor

Semnarea convențiilor de colaborare între Arhiepiscopia Armeană din România, Matenadaran-Institutul de cercetare a manuscriselor vechi „Mesrob Maștoț” din Erevan și Galeria Națională de Artă a Armeniei

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În ziua de 20 noiembrie 2019 a fost încheiată și semnată convenția de colaborare între Arhiepiscopia Armeană din România și Matenadaran-Institutul de cercetare a manuscriselor vechi „Mesrob Maștoț” din Erevan în scopul studiului și editării în formă nouă a numeroaselor manuscrise aflate în muzeul eparhial din București precum și pregătirea unui album catalog cu enumerarea tuturor acestor manuscrise. Convenția a fost semnată de Dnul Vahan Ter- Ghevondyan, director al Institutului și PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România.

Comunitatea armeană din România este una dintre cele mai
vechi comunități ale diasporei armene. De mai bine de un mileniu armenii s-au
stabilit pe aceste meleaguri, formând comunități locale bine organizate, construind
biserici, mănăstiri, școli, lăcașuri de cultură și lăsând urmașilor lor o
bogată moștenire culturală și spirituală, tezaur inestimabil care, din păcate,
încă nu a fost cercetat în totalitate. În București se află casa culturală
armeană ”Hovsep și Victoria Dudian” biblioteca și Muzeul Eparhiei Armene, unde
se păstrează mai mult de 2000 de cărți vechi, dar și arhiva eparhiei pentru o
perioadă de mai mult de 300 ani!

Aproximativ 300 de manuscrise se află în acest muzeu,
multe dintre acestea cercetate doar superficial, fapt care însă nu umbrește cu
nimic valoarea acestora din punct de vedere al istoriei cărții armene dar și al
istoriei diasporei armene în general, 
locurile unde au fost scrise  începând chiar din sec XIV aflându-se
răspândite din estul Europei  pănâ în
Armenia apuseană și chiar îndepărtata Cilicie.

Studiul acestor manuscrise a început încă de la sfârșitul
sec XIX, prin strădania Pr. Gr. Govrighian, membru al congregației catolice
armene dar și al renumitului orientalist francez Frederic Macler, iar apoi a
fost continuat de către H. Dj.Siruni și Suren Kolangian.

În perioada ultimilor ani, din inițiativa PS Episcop
Datev Hagopian a fost solicitat sprijinul unor specialiști în domeniul studiului
și conservării manuscriselor dar și a 
altor obiecte de patrimoniu. În acest scop s-au aflat în România dl. Karen
Matevosyan, doctor în științe istorice, dl.Levon Ciugaszian, prof. emerit,
doctor în istoria artei, fotograful Hrair Baze Khatcherian din Canada, Mariam
Vartanyan, Nelli Smbatyan și Seyranuș Manughyan, specialiste în domeniul
cercetării și conservării obiectelor de patrimoniu. În prezent  munca de cercetare este efectuată de dna. Lusine
Sarghisyan, cercetător științific în cadrul Institutului Matenadaran.

Directorul Institutului de cercetare a manuscriselor vechi – Matenadaran, dl.Vahan Ter- Ghevondyan s-a arătat încântat de o astfel de inițiativă a cărei realizare se va bucura de tot sprijinul instituției pe care o conduce, mai ales că înfăptuirea acestei dorințe comune va fi un mare sprijin acordat Arhiepiscopiei Armene din România în proiecte de restaurare și conservare  a patrimoniului cultural și bisericesc din biblioteca și muzeul eparhial ”Hovsep și Victoria Dudian”.

În ziua de 21 noiembrie a fost semnat un alt document, convenție de colaborare între reprezentanții Arhiepiscopiei Armene din România și al Galeriei Naționale de Artă din Armenia. Prin acest document PS Episcop Datev Hagopian și dl. Arman Dzaduryan, director al Galeriei Naționale de Artă, angajează cele două părți la o strânsă colaborare în domeniile educației, cercetării  dar și pentru mediatizarea și promovarea oricărei informații referitoare la istoria și patrimoniul Bisericii Armene din România.

În cuvântul său PS Episcop Datev a menționat: ,,Eparhia Armeană
din România are o istorie care se întinde de-a lungul unui mileniu! Prima
biserică, funcțională și azi, datează din 1350, iar scaunul episcopal  a fost recunoscut de Domnul Moldovei în anul
1401! Purtăm cu noi o moștenire uriașă, impresionantă prin diversitate, prin
valoarea ei spirituală și națională, culturală și atistică! Avem datoria sfântă
de a păstra, conserva și transmite mai departe această moștenire. Dorim ca prin
încheierea acestui document de colaborare să ne putem bucura de sprijinul
nădăjduit pentru a putea face cunoscută valoarea inestimabilului tezaur
spiritual cultural lăsat nouă spre grijire de către generațiile trecute,
vrednici de pomenire strămoși ai noștri care au trăit pe pământ românesc. Considerăm,
că este momentul  să se dea atenție
sporită cunoașterii și studiului istoriei comunității armene din România, cu
tot ce implică această istorie. Inițierea și realizarea unui ciclu de evenimente,
dedicate istoriei acestei comunități, expoziții, prelegeri, etc.,  ar satisface dorința multora de  afla mai multe despre istoria armenilor și ar
oferi repere posibile doritorilor de a face cercetări  în acest domeniu. Conducerea Eparhiei noastre va veni mereu în sprijinul celor care doresc să
abordeze acest subiect, oferind acces la materialele aflate în păstrarea
noastră și încurajând cercetări de studii, articole, organizarea de cursuri,
prelegeri și simpozioane științifice. Vom reuși în acest mod, împreună cu
ajutorul specialiștilor să facem lumină asupra celor mai neștiute pagini din
istoria noastră, să înlăturăm pulberea așternută peste o comoară care trebuie
văzută și admirată în adevărata ei valoare!,,

Dna Knarig Avedisian, cercetător științific al Galeriei
Naționale de Arta, i-a oferit PS Episcop Datev lucrarea, realizată de ea,
,,Reprezentarea Sfintei Fecioare în iconografia și arta armeană din Evul Mediu”.

Semnarea convențiilor oferă posibilitate de a continua
proiectele Arhiepiscopiei Armene din România de restaurare și conservare la un
nou nivel științific și cu ajutorul specialiștilor armeni, care vor veni și vor
efectua lucrările necesare la fața locului.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România