Mihai Stepan Cazazian

SEMNAL EDITORIAL Arhitectura medievală a Armeniei și a țărilor balcanice de Arșavir Toramanian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

cop 1

La Editura Ararat a apărut volumul Arhitectura medievală a Armeniei și a țărilor balcanice de Arșavir Toramanian. ( traducere din limba rusă Iulia Antonian )

În prefața la ediția românească a fost adăugată biografia arhitectului Arșavir Toramanian semnată de Edvard Jeamgocian pe care o reproducem mai jos.

 

Biografie

Arșavir H. Toramanian
(20 iunie 1927-30 ianuarie 2009)
Arhitect, Profesor universitar, Doctor în arhitectură, istoric, autor de lucrări științifice.
Cercetător asiduu al istoriei comunităților și arhitecturii lăcașurilor sfinte armene din Sud-Estul Europei, a semnat numeroase volume și studii legate de istoria comunităților armene din Basarabia, Moldova, Ucraina, de istoria arhitecturii religioase din Balcani și Sud-Estul Europei. Cercetările sale și lucrările publicate au adus o contribuție importantă la cunoașterea istoriei și elucidarea unor aspecte legate de trecutul comunitățiilor armene din Sud-Estul Europei.
Arșavir Toramanian s-a născut în București la 20 iunie 1927 în familia lui Horen Toramanian, familie originară din Șabin Karahisar, înrudită cu cea a marelui arhitect Toros Toramanian. De altfel Toros Toramanian, arhitect și arheolog de reputație mondială, părintele arhitecturii armene moderne, nu este un nume necunoscut romanahayilor. Toros Toramanian a vizitat România, a cunoscut comunitea armeană bucureșteană, a purtat corespondență cu Avocatul Grigore M. Buicliu și și-a adus contribuția, prin sugestii și suport moral, la înălțarea monumentalei Catedrale, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Capitală.
Rămas orfan de mamă Arșavir a fost crescut de tatăl său Horen, proprietarul unui modest magazin de manufactură în cartierul Rahova și de mama adoptivă Arșaluys. Educația primară Arșavir Toramanian o primește la școala Misakian-Kesimian din Capitală aflată în acea vreme sub conducerea unor distinși pedagogi armeni, care îi insuflețesc patriotism și dragoste față de istoria, arta și cultura armeană. Studiile secundare și le însușește la Liceul Comercial Nicolae Kretzulescu din București pe care-l absolvă în anul 1946, cu diploma de bacalaureat. În paralel cu aceasta Arșavir Toramanian ia lecții de vioară și se instruiește în domeniul muzical cu intenția de a-și continua educația la Secția de vioară a Conservatorului din București.
Arșavir Toramanian a fost apropiat de comunitate și de tineretul armean, prezent la activitățile etniei, în special la acțiunile organizației Vișab a arme­nilor din Șabin Karahisar, localitate din care era originară familia sa. Activ în cercurile de tineret din București a fost fondator și a făcut parte din Cercul Cultural din cadrul bibliotecii Casei de Cultură Dudian, organizație de tineret care a funcționat în perioada anilor 1945-1947, cu scopul educării tineretului și răspîndirii istoriei și culturii armene în rîndul comunității.
În anul 1948, cu a doua caravană de Nerkaght, familia Toramanian se repatriază în Armenia. Ajuns în Patrie, datorită rezonanței numelui și înrudirii cu arhitectul Toros Toramanian, lui Arșavir i se propune să urmeze tradiția familiei și să îmbrățișeze profesia de architect. Arșavir Toramanian urmează sfatul și se înscrie la Facultatea de Arhitectură a Institutului Politehnic din Erevan, facultate pe care o absolvă în anul 1954, primind diploma de Arhitect. Repartizat în îndepărtata Siberie lucrează începînd din anul 1956 la Departamentul de Arhitectură al Primăriei din orașul Novosibirsk. Tot în această periodă continuă studiile post-universitare la Facultatea de Construcții și Arhitectură a Universității din Moscova pregătindu-se pentru aspirantură. Teza de doctorat o susține în anul 1973 la Facultatea de Construcții și de Arhitectură din Leningrad (Sankt-Petersburg) cu tema Arhitectura compa­ratativă Moldavo-Caucaziană din secolele XIV-XX, de unde obține diploma de Doctor în Arhitectură. Munca depusă de Arșavir Toramanian este apreciată și în anul 1977 obține gradul de Profesor Universitar.
În perioada 1965-1978 Arșavir Toramanian a locuit și practicat arhi­tec­tura în Republica Moldovenească. Conferențiar la catedra de Inginerie și Arhitectură a Institutului Politehnic din Chișinău, a ocupat între anii 1975-1978 postul de profesor și șef al Catedrei de Teoria Arhitecturii.
Perioada șederii în Chișinău a fost cea mai productivă periodă a vieții sale profesionale. În acești ani Toramanian a dus o muncă fecundă de cercetare a istoriei comunităților armene din Basarabia. A vizitat bisericile și cimitirele armenești și moldovenești din orașe și sate, a descoperit plăci și pietre funerare cu inscripții armene, le-a fotografiat, le-a descifrat ș.a. Studiază arhitectura și ornamentația monumentelor religioase și istorice din Sud-estului Europei, cercetează influența arhitecturii armene asupra monumentelor din Basarabia, România și țările balcanice.
În anul 1978 Arșavir Toramanian revine în Armenia și continuă activitatea didactică, de proiectare și de cercetare în cadrul Universității de Stat din Erevan. Publică lucrări științifice, proiectează vile și clădiri în Erevan și Aștarag, pregătește cadre tinere de arhitecți. Între anii 1988-1991 îl găsim în postul de profesor de Teorie și Istorie a Arhitecturii la Facultatea de Stat de Arhitectură și Construcții din Erevan. În anul 1991 este numit șef al Departamentului de Istorie și Teoria Arhitecturii, post pe care-l deține pînă la pensionarea din anul 1994. După pensionare rămâne în cadrul Universității din Erevan, participînd la simpozioane și conferințe, îndrumînd și coordonînd proiectele Catedrei de Arhitctură. Reprezentant al Universității din Erevan participă, în anul 2002, la festivitatea de resfințire a Muzeului de Artă Armeană Eskijian aflat în incinta complexului „Armenian Home“ din Los Angeles, SUA. Tot după pensionare înclinația spre artă și artizanat face ca să-și dedice timpul unui alt domeniu al artei, cultivînd în grădina sa de lîngă Aștarag dovleci decorativi pe care-i pictează și ornează vînzîndu-i în piețele din Erevan, oraș unde se stinge din viață în data de 31 ianuarie 2009.
Arșavir Toramanian a fost apropiat de România și romanahay, membru al Asociației de prietenie Armenia-România.
De-a lungul vieții Arșavir Toramanian a avut o fecundă activitate profesională – științifică și pedagogică. Arșavir Toramanian a fost acela care a scos la lumină și a făcut cunoscut în Armenia și România istoria comunităților și arhitectura monumentelor religiose armene din Basarabia, semnînd peste 200 de titluri de lucrări științifice de arhitectură și istorie.

Edvard Jeamgocian