Simona Paula Dobrescu

SEMNAL EDITORIAL / A apărut, în limba italiană, volumul Il Genocidio dei Cristiani 1894-1924

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

A fost lansat nu cu mult timp în urmă  în Italia volumul intitulat Il Genocidio dei Cristiani 1894-1924. La guerra dei Turchi per la creazione di uno stato islamico puro[ Genocidul Creștinilor 1894- 1924. Războiul turcilor pentru un stat islamic pur], publicat pentru Rizzoli de către Mondadori Libri S.p.A.Proprietate literară rezervată. Titlul original al operei este: The Thirty Year Genocide Turkey’s Destruction Of  Its Christian Minorities 1894-1924. Structura acestui volum ține cont de toate evenimentele istoriei. Anumite capitole descriu situația Imperiului otoman la sfârșitul secolului al XVIII lea și masacrele hamidiane, altele se referă la Genocidul Armenilor din 1915-1916,la anihilarea grecilor, siriacilor și a ultimilor armeni în perioada 1919-1924. Acest eseu se concentrează mai ales asupra a ceea ce s-a întâmplat în Asia Mică și la Istanbul, tratând pe scurt  evenimentele din Turcia orientală(și în împrejurimile nord occidentale ale Iranului, care corespund cu Vilayetele din Edirne,vechea Adrianopoli).Tot ce s-a întâmplat în regiunea Caucazului este descris pe scurt deși în această zonă muntuasă au avut loc nenumărate și neîntrerupte ciocniri între turci,ruși,azeri,armeni,georgiani și alte grupuri etnice,  înregistrându-se nenumărate masacre.

Pentru regiunea Caucazului,autorii sunt de părere că din punct de vedere lingvistic,arhivistic ar fi nevoie de un studiu separat. Pentru realizarea acestei cărți,autorii au consultat numeroase izvoare și arhive istorice de prim nivel, ziare,documente guvernamentale,cât și  izvoare secundare referitoare la relațiile turco- armene din perioada Primului Război Mondial. Totodată s-a ținut cont de importante izvoare documentare cu scopul de a putea furniza o descriere amănunțită și o analiză credibilă a evenimentelor. Autorii sunt doi experți ai Istoriei Orientului Mijlociu Benny Morris(1948) care predă Istoria la Universitatea Ben-Gurion Negeb din Beersheba și Dror Ze’vi(1953) profesor la aceeași Universitate, și unul din fondatorii Departamentului de Studii dedicate Orientului Mijlociu.

Simona Paula Dobrescu