Mihai Stepan Cazazian

Ședința Comitetului spiritual din Eparhia Bisericii Armene din România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Miercuri, 1 februarie 2017,  s-a desfășurat ședința ordinară a Comitetului spiritual din Eparhie, sub conducerea PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România. Comitetul își defășoară activitatea în baza prevederilor art 19 din Statutul Eparhiei. La ședință au participat PC Protoiereu Avedis Mandalian,Vicar general al Arhiepiscopiei, PC Pr Stavrofor Krikor Holca, Vicar administrativ, PC PR Stavrofor Torkom Mandalian și PC Pr Stavrofor Oșakan Khaciaturian.

Întâistătătorul Arhiepiscopiei, PS Episcop Datev a rostit rugăciunea de deschidere a adunării, salutând apoi prezența preoților din Eparhie, punând din nou accent pe importanța slujirii acestora nu doar pe plan spiritual dar și administrativ, spre buna chivernisire a  activității parohiilor  dar și pentru armonia vieții comunităților pe care le păstoresc. PS Episcop a abordat apoi o serie de probleme legate de proiectele culturale, spirituale, educaționale, editorriale și nu în ultimul rând cele legate de  misiunea preotului ca păstor al sufletelor enoriașilor.

În scopul  unei mai rodnice activități au fost adoptate următoarele hotărâri:

1-Sprijinirea eforturilor de implicare în viața spirituală a membrilor comunităților mai mici, unde  se va urmări în mod special  desfășurarea activităților care vin în susținerea acestui scop  și a împlinirii proiectelor care contribuie la revitalizarea activităților  spirituale și la concentrarea membrilor comunităților în jurul bisericii. Prin decizia PS Episcopului Datev,  preoții Eparhiei își vor  desfășura activitatea pastorală după cum urmează PC Protoiereu Avedis Mandalian va sluji în parohiile Focșani, Brăila, Galați  dar va vizita periodic și comunitățile armene din Bacău și Roman spre revitalizarea vieții spirituale în comunitățile respective cu scopul renașterii  activităților specifice parohiilor. PC Pr Krikor Holca va sluji atât în parohiile Iași și Botoșani  cât și periodic, în parohia București. PC Pr Torkom Mandalian va sluji în bisericile și mănăstirile armenești din Suceava iar PC Pr Oșakan Khaciaturian va sluji bisericile din Constanța și Tulcea, vizitând comunitatea armeană din Babadag și periodic  parohia Pitești. Cu diverse ocazii, conform celor ce vor fi rânduite de Întâistătătorul Eparhiei, preoții din Eparhie vor  sluji în  locurile care le vor fi indicate.

2 – Vor fi sporite eforturile de traducere în limba  română a Slujbelor Sfintelor  Taine –Botez, Cununie, dar și slujba înmormântării.

3 – Va fi editată cartea ce va cuprinde Sf Liturghie, spre folosul tuturor credincioșilor (va cuprinde textele alăturate în limba armeană clasică, armeana modernă, transcriere fonetică și traducere în limba română).

4 – Vor fi tipărite formulare tipizate  pentru certificate de Botez și Cununie, în limbile armeană și română.

5 – Comitetul spiritual va stărui  pentru organizarea întrunirii reprezentanților tineretului armean din statele europene în luna aug a.c., proiect pentru realizarea căruia nădăjduim în sprijinul Uniunii Armenilor din România.

6 – PS Episcop Datev a punctat  încă o dată importanța respectării ierarhiei bisericești,a canoanelor  Bisericii Armene menționând că nerespectarea  acestei ierarhii și încălcarea canoanelor conduc nu doar la  pedepsirea severă a vinovaților dar afectează grav, rușinos și  păgubitor imaginea Bisericii și bunul mers al activității desfășurate  spre slujirea  lui Hristos.

La sfârșitul adunării Întâistătătorul Eparhiei a rostit cuvinte de apreciere pentru devotamentul în slujire a preoților prezenți, binecuvântându-i cu părintească dragoste spre  a continua cu aceeași stăruință purtarea jugului cel dulce al slujirii.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România