Mihai Stepan Cazazian

Seara valorilor armenești la Iași

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

poza even 8

 Uniunea Armenilor din România –Filiala Iași a fost gazda unui moment cultural inedit “ Seara  valorilor armenești “ , eveniment ce a avut loc pe data de 12 decembrie la Sala Mezanin, din incinta hotelului Unirea din Iași.

           La această manifestare culturală, coordonată de Prețedintele U.A.R- Filiala Iași  – prof. univ. dr. Agop Maricel, au participat  atât membrii comunității armene din Iați, cât și ai altor comunități.

        “ Seara valorilor armenești” este un eveniment care dorește să promoveze tradițiile, cultura și limba poporului armean, alături de personalități ale comunității armene din România. Această ediție l-a avut ca invitat special pe Prof.univ.dr.ing. Ion Balasanian, un membru reprezentativ al armenilor din Iați, ce a bucurat audiența cu prezența și discursul său sincer, discurs centrat pe tema  amintirilor ce îl leagă afectiv de Domnul Președinte al Uniunii Armenilor din România – Dl. Senator Varujan Vosganian.

         Seara culturală armenească a avut ca punct culminant  înmânarea de către dl.  Președinte al Uniunii Armenilor din România – Varujan Vosganian a unui premiu de onoare domnului Prof. univ. dr. ing. Ion Balasanian pentru întreaga sa activitate culturală.

          Finalul evenimentului a fost plin de energie și voie bună, trupa de dans “ Siamanto”  a Uniunii Armenilor din România – Filiala Iași bucurând audiența cu un colaj artistic format din interpretăre de cântec armean, dar și dans tradițional armenesc.

poza even 2

 poza eveniment

poza even 4

CURRICULUM VITAE

 

Prof.univ.dr.ing. ION  BALASANIAN

 

 

1. Numele şi prenumeleBalasanian  Ion

2. Data şi locul naşterii:  14.10.1942, Cernavodă, jud. Constanţa

3. Cetăţenia:  română, cu origini armenesti;

4. Stare civilă:  căsătorit, un fiu; soţia – Balasanian Cornelia-Camelia – naţionalitate română,

inginer chimist; fiul – Balasanian Mircea-Ovanez, medic primar cardiolog,

asistent universitar;

5. Părinţii: tata – Balasanian Ovanez – născut în România din părinţi armeni,

mama – Balasanian (Tudor) Tudora – născută din părinţi români;

6. Bunicii armeni: Balasanian Hamparţun şi Osana, originali din zona Adana – teritoriul actual

al  Turciei. Au fost deportaţi în 1915 în deşertul din Siria, s-au întors după o perioadă

acasă dar genocidul continua. Ca urmare, au mers în Adana de unde au fost salvaţi de vase franceze. Au optat ca refugiu pentru România stabilindu-se în oraşul Cernavodă. Din cei 8 copii născuţi pe teritoriu Turciei ca urmare greutăţilor prin care au trecut

a rămas în viaţă numai un băiat, Arşavir.

7. Studii:

– Liceul teoretic “Anghel Salligny” din Cernavodă, bacalaureat 1960

– Studii universitare de profil inginerie chimică (1960 – 1965), Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Chimie Industrială, specializarea Tehnologia substanţelor anorganice, anul absolvirii 1965

– Titlul ştiinţific: doctor inginer din 1981

 

8. Locul de muncă şi experienţa profesională:

–          Am absolvit Facultatea de Chimie Industrială din Iaşi în anul 1965. S-au scurs deja 48 de ani de atunci, şi, imediat după absolvire, atât oraşul cât şi universitatea în care am devenit inginer m-au adoptat. Mă simt ieşean veritabil atât prin profesie cât şi datorită familiei întemeiate aici, fără a uita însă meleagurile Dobrogei şi oraşului natal, pe care le vizitez ori de câte ori am prilejul. Profesia mi-a oferit numeroase satisfacţii, privilegiul de a lucra permanent cu tineri, de a le împărtăşi din experienţa şi cunoştinţele profesiei de inginer chimist.

–          M-am angajat la 20 august 1965 ca asistent la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Departamentul de Inginerie Chimică, unde am activat continuu până la 1 octombrie 2008 când am ieşit la pensie;

– Gradele didactice ocupate prin concurs şi perioadele corespunzătoare:

august-1965 – martie-1972 – asistent universitar,

martie-1972 – martie-1990 – şef lucrări universitar,

martie-1990 – martie-1992 – conferenţiar universitar,

martie-1992 – septembrie-2008 – profesor universitar,

octombrie-2008 – prezent – profesor universitar consultant, conducător doctorat,

–          Conducere de doctorat în domeniul Inginerie Chimică din anul 1992;

–          Prorector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în perioada 1992-1996;

–          Decan al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului între anii 1996-2000 şi 2004-2008;

 

 

 

9. Activitatea didactică:

Cursuri modernizate şi predate: Tehnologia compuşilor anorganici, Tehnologia compuşilor cu sulf şi fosfor, Cuptoare în industria materialelor oxidice;

Cursuri noi, predate, introduse pe direcţii neelaborate anterior: Tehnologia catalizatorilor eterogeni, Caracterizarea şi testarea catalizatorilor eterogeni, Modelarea proceselor catalitice, Protecţia anticorosivă pasivă, Termoenergetică chimică, Catalizatori şi adsorbanţi în protecţia mediului, Tehnologii de protecţie a atmosferei;

 

10. Activitatea ştiinţifică:

 

Direcţii de competenţă şi cercetare abordate:

Tehnologia acidului sulfuric, ingineria proceselor chimice anorganice, Tehnologia catalizatorilor şi valorificarea catalizatorilor uzaţi, Modelarea proceselor şi proiectarea reactoarelor catalitice eterogene, Catalizatori si procese de depoluare a fluxurilor gazoase, Valorificarea deşeurilor solide anorganice ca materiale de construcţii;

Portofoliu ştiinţific:

–          Cursuri şi monografii: 25;

–          Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de circulaţie internaţională: 102;

–          Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe: 50;

–          Brevete de invenţie: 20;

–          Proiecte de cercetare ştiinţifică; 48.

Teze de doctorat îndrumate, susţinute, cu titlul acordat: 14

 

Selecţie din publicaţiile ştiinţifice:

–          I. Balasanian, Liliana Lazăr, Waste Management, cap. 6.2, Removal and Treatment of Gas and Vapour Polluants, (31 p.), Editura Academiei Române, Bucureşti 2004, ISBN 973-27-1081-0;

–          St. Petrescu, I. Balasanian, Procese de transfer de masa solid-lichid. Vol. I. Dizolvarea solidelor, Casa de editura Venus, Iasi 2005, ISBN: 973-7960-98-X

–          Maria Harja, I. Balasanian, Termoenergetică Chimică, Editura ECOZONE Iaşi 2006,

–          Liliana Lazar, I. Balasanian, Cuptoare in Industria Materialelor Oxidice, vol. I., Producerea si Schimbul de Caldura, Seria: Inginerie Chimica si Protectia Mediului, Editura ECOZONE, Iasi 2007, ISBN: 978-973-7645-18-0

–          I. Balasanian, C. Calistru, Determinarea regimului adiabatic optim în procesul de oxidare catalitică a SO2 cu metoda diferenţială, Revista de Chimie, vol. 29, nr. 2, 1978, p.135;

–          I. Balasanian, C. Calistru, M. Fathi, Rodica Balaci, Influenţa temperaturii de calcinare asupra rezistenţei la uzură şi a proprietăţilor de textură ale catalizatorului pentru oxidarea SO2,        Revista de Chimie, vol. 34, nr. 4, 1983, p.325;

–          I. Balasanian, I. Grigoriu , F. Dan, Optimizarea regimului tehnologic al reactoarelor catalitice cu un strat folosind metode numerice directe, Revista de Chimie, vol. 39, nr. 11, 1988, p.959;

–          Liliana Lazăr, H. Koeser, I. Balasanian, Fl. Bandrabur, Catalytic destruction of aromatic VOCs an SCR-NOx commercial catalyst, Environmental Engineering and Management Journal, 2007, 6(1), 13-20;

–          Liliana Chirilă, H. Papp, W. Suprun, I. Balasanian, Synthesis, characterization and catalytic reduction of NOx emissions over LaMnO3 perovskite, Environmental Engineering and Management Journal, 2007, 6(6), 549-553;

–          Liliana Lazăr, H. Koeser, I. Balasanian, Fl. Bandrabur, Conversion of the non-halogenated organic volatile compounds in the presence of commercial SCR-DeNOx catalyst, Analele Ştiinţifice ale Univ. “Al.I.Cuza”, Chimie, 2006, XIV(1), 85-92;

–          Carmen Vrabie, I. Balasanian, Retention of Zinc, Iron and Nickel from synthetic solutions on C100 high acid cationite in dynamic conditions, Ovidius University Annals, Chemistry, 2005, 16, 68-71;

–          Liliana Abordeoaiei, H. Papp, V. Sprum, I. Balasanian, Reduction of nitrogen oxides in presence of hydrocarbons using Sr-Mn-perovskites as catalytic materials, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Chimie şi Inginerie Chimică, 2005, tom L, fasc. 1-2, 43-47;

–          Anca Căliman, Carmen Teodosiu, I. Balasanian, Applications of heterogeneous photocatalysis for industrial wastewater treatment, Environmental Engineering and Management Journal, 2002, 1(2), 187-196;

–          Lăcrămioara Istrati, L. Gavrilă, I. Balasanian, Maria Harja, Denisa Nistor, The recovery of the used catalyst resulting from the sulfuric acid factories. I. Choosing a technological solution, Scientific & Research, Univ. Bacău, Chem. & Chem.Eng.Biotech.Food Ind., 2001, II(1-2), 103-108;

–          Al. Szep, Maria Ivaniciuc, I. Balasanian, Corina Stroie, Valorificarea catalizatorului uzat de la sinteza amoniacului, Revista de Chimie, 1997, 48(9), 808-813 ;

–          Liliana Mihaela Abordeoaei, Helmut Papp, I. Balasanian, Perovskite utilisation as catalysts in NO reduction by SCR-HC, Environmental Engineering and Management Journal, March 2004, vol.3, no. 4, p. 755-760;

–          Daniela Teleman, I. Balasanian, Carmen Teodosiu – Mathematical modeling of mass transport through a pervaporation membrana, Environmental Engineering and Management Journal, September 2006, vol.5, no. 4, p. 717-730, ISSN: 1582-9596;

–          Gabriela Carja, Simona Ratoi, Gabriela Ciobanu, I. Balasanian, Uptake of As(V) from aqueous solution by anionic clays type FeLDHs, Desalination, 2008, vol. 223, p. 242-248;   

–          Daniela Teleman, P. Kreis, S. Lauterbach, Carmen Teodosiu, I. Balasanian Determination of optimum operational conditions for pervaporation of binary mixture       water/1-propanol and ternary mixture water/1-propanol/propionic acid, Roumanian Biotechnological Letters, vol. 11, nr. 4, 2006, p.2819-2832;

–          Liliana Lazăr, Straube S., Koser H., Balasanian I., Influence of sulphur dioxide and halogenated acids upon benzen conversio non SCR-De-NOx commercial catalyst, Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Universitatea din Bacău, vol. VII, nr. 2, serie nouă, 2006, p.293-300; ISSN 1582-540X

–          Liliana Lazar, H. Koeser, I. Balasanian, C. Andras, F. Bandrabur, Catalytic Oxidation of Volatile Organic Compounds by SCR-DeNOx type catalyst, Hungarian Technical Scientific, Society of Transiylvania. 10-th International Conference of Chemistry, Cluj November 12-14, 2004, p.360-363, Publisher EMT, Cluj Napoca, 2004, ISBN 973-7840-00-3;

–          Ioana Fechete, S. Debbih-Boustila, R. Merkache, Oana Hulea, Liliana Lazăr, Doina Lutic, I. Balasanian, F. Garin, MnMCM-48, CoMCM-48 and CoMnMCM-48 Mesoporous Catalysts for Conversion of Methylcyclopentane (MCP), Environmental Engineering and Management Journal, 2012, 11(11), 1931-1943, ISSN 1582-9596;

–          Laura Bulgariu, Anca Ceică, I. Creţescu, I. Balasanian, Equilibrum and kinetic study of removal nitrate from water bz Purolite A-100 resin, Revista de Chimie, 2010, 61, 1136-1141;

–          Irina Georgescu, I. Balasanian, Gabriela Cârjă, Mihaela Mureşeanu, Hystidine-Salicylaldehyde Schiff Base Cu(II) Complexes Immobilized on Mesoporous Materials as Potentially Biomimetic Oxidadation Catalyst, Revista de Chimie, 2012, 63(9), 962-966

 

 

 

Selecţie din proiectele de cercetare:

–          Cercetarea cineticii procesului de oxidare a dioxidului de sulf pe catalizatori fabricaţi în România;

–          Îmbunătăţirea performanţelor catalizatorului pe bază de V2O5 pentru oxidarea dioxidului de sulf, inclusiv optimizarea regimului tehnologic pentru reactorul cu straturi fixe adiabatice;

–          Catalizatori diversificaţi pe bază de V2O5 pentru oxidarea dioxidului de sulf,

–          Noi materiale cristaline cu structură poroasă ordonată obţinute prin conversii structurale reversibile;

–          Ansamble nanostructurale cu organizare texturală controlată de tip LDH cu aplicaţii în protecţia mediului;

–          Noi materiale cristaline cu structură poroasă ordonată, obţinute prin conversii structurale reversibile;

 

Selecţie din tezele de doctorat finalizate, cu titlul acordat:

–          Cercetarea de inginerie chimică a proceselor de tratare a apei prin intermediul schimbătorilor de ioni;

–          Cercetări privind valorificarea fosfoghipsului subprodus al industriei acidului fosforic;

–          Catalizatori diversificaţi pentru reducerea oxizilor de azot;

–          Cercetări privind epurarea apelor industrial-orăşeneşti de metale grele;

–          Purificarea aerului de compuşi organici volatili;

–          Cercetări în domeniul hidroxizilor dublu lamelari – LDHs;

–          Materiale mezoporoase hibride cu aplicaţii în procese de depoluare;

–          Cercetări în domeniul tratării apelor cu conţinut de azotaţi.

 

11. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice:

– Societatea  Română a Inginerilor Chimişti,

– Societatea de Chimie din România,

– Societatea de Cataliză din România.

 

12. Premii şi distincţii naţionale şi internaţionale:

Al 44-lea Salon Mondial de Inventică, Cercetare şi Inovare Industrială, EUREKA ‘ 95, Bruxelles noiembrie 1995: o medalie de aur şi două medalii de bronz,

Al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi transferului Tehnologic, INVENTICA’ 96, Iaşi octombrie 1996: o medalie de aur şi una de bronz,

Al XII-lea Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii noi,   INVENTIKA, Bucureşti, 7-11 octombrie 2008, medalie de Aur pentru, Ciclul de invenţii referitoare la procedee de valorificare a unor catalizatori uzaţi şi echipament pentru dizolvarea solidelor,

Diploma aniversară a Senatului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Medalia Jubiliară, cu prilejul manifestărilor organizate la împlinirea a 194 ani – Şcoală Superioară de Inginerie în limba română şi 70 ani – Şcoală Politehnică Ieşeană.

 

12. Alte menţiuni:

– Membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, 1990-2008;

– Membru în Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, 1992-2008;

– Organizarea Conferinţei Jubiliare “85 de ani de învăţământ de inginerie chimică la Iaşi”, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Preşedintele comitetului de organizare, Iaşi, 23 – 25 octombrie 1997;

– Iniţierea si organizarea manifestării ştiinţifice „Zilele Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului” în anii 2004, 2005, 2006 şi 2007;

– Membru în colective de redacţie ale unor reviste recunoscute : Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Chimie şi Inginerie Chimică şi Environmental Engineering and Management Journal, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

– Membru în comitetul de organizare – The 2nd International Conference on Environmental Engineering and Management, ICEEM-02,  September 23-26, 2004, Iasi, Romania

Referent ştiinţific revista „Environmental Engineering and Management Journal”;

– Membru în comisii : concurs ocupare posturi didactice, susţinere teze de doctorat, admitere la doctorat, susţinere proiecte de cercetare şi rapoarte de cercetare la doctorat;

– Activitate în comisii la nivel de facultate şi universitate: comisia de admitere, comisia elaborare planuri de învăţământ pentru studii de Licenţă şi Master, comisia de normare/ state de funcţii, comisia finalizare studii de Master, comisii la nivel de universitate (consiliul academic, consiliu de administraţie);