Mihai Stepan Cazazian

SCRISOAREA SANCTITĂȚII SALE KAREKIN al II-lea ADRESATĂ PS EPISCOP DATEV HAGOPIAN cu PRILEJUL PRAZNICULUI NAȘTERII DOMNULUI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prea Sfinției sale

PS Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

 

Prea Sfinția  Voastră,

 

Cu prilejul Praznicului cel luminos al Nașterii și Arătării Domnului nostru Iisus Hristos  Vă trimitem cu părintească dragoste   cuvântul Nostru  de binecuvântare patriarhală însoțit de  cele mai calde urări de bine Prea Sfinției Voastre, Întâistătător ales al Eparhiei din România. precum și întregului cin preoțesc, credincioșilor aflați sub arhipăstorirea Voastră  și tuturor truditorilor  dăruiți slujirii Bisericii noastre  ca membrii în consiliile parohiale,consiliul eparhial sau membrii ai adunării delegaților eparhiali.

Întreaga lume creștină armeană privește în aceste clipe cu ochii sufletului și credință plină de nădejde spre Ieslea cea sfântă din Betlehem, spre locul Nașteri Mântuitorului Iisus, trăind bucuria clipei la fel ca Magii cei înțelepți și  asemeni păstorilor plini de smerenie și credință. Ne închinăm cu toții primind vestea cea minunată, ne închinăm și dăm slavă lui Dumnezeu,  căci astăzi ni s-a născut nouă ,,Prunc prealuminat,,. Slavă Lui! Hristos s-a născut și ni s-a arătat! Binecuvântată va rămâne pururi această clipă!

Încrezători în puterea izbăvitoare a Părintelui nostru ceresc și încredințați prin credință juruită milei Fiului Său am  reușit să mai trecem încă un an din șirul anilor vieții noastre pământene. Multe și grele, dureroase au fost încercările  peste care am trecut, dar mulțumim Bunului Dumnezeu pentru puterea ce ne-a dat-o de a păși mai departe. Frații noștri din patria mamă Armenia și din Arțakh-ul strămoșesc au înfruntat valurile aducătoare de durere și suferință ale acestor vremuri mai mult decât noi, mai mult decât alții. Credința cea de viață dătătoare și unitatea noastră s-a arătat încă o dată  ca dar de la Dumnezeu spre viață, spre dăinuire. Tot prin mila Domnului clipele de durere ne-au fost tămăduite în parte cu bucuria unor împliniri binecuvântate. Chiar dacă am pomeni numai aniversarea a 25 de ani de la împlinirea năzuinței istorice a poporului nostru, aceea de a avea o țară liberă, independentă,  ar fi îndestulător pentru multîncercata istorie a nației armene.

În pargul Noului An 2017  trimitem spre voi prin aceste rânduri expresia dorinței și urării Noastre de a rămâne tari în credință, neabătuți în toate cele pe care, din iubire către Domnul, către semenii voștri, din dragoste pentru patria noastră doriți și simțiți a le face, lucrând pururi spre binele omenirii, spre bucuria Părintelui ceresc și fala smerită a creștinului popor armean.

Aflați aici, în locul binecuvântat de atingerea Mântuitorului Iisus, plecăm frunțile în rugăciune pentru pacea întregii lumi, pentru bună înțelegere între oameni, pentru unrea tuturor în dragoste către Dumnezeu și în strădania de a face totut și toate spre a-I fi bineplăcute Lui  și de bucurie aducătoare pentru oameni… ,,Pacea va fi lucrul dreptății, roada dreptății va fi liniștea și nădejdea în veci de veci,,( Isaia 32,17)

Taina Praznicului de astăzi și Harul Mântuitorului născut din Sfânta Fecioară  spre mântuirea noastră în ieslea Betlehemului să vă fie alături, ocrotitoare și roditoare  prin lucrarea voastră, în toate ce le veți face  întru împlinirea slujirii, spre folosul credincioșilor păstoriți  și bucuria Sfintei noastre Biserici

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!

Cu dragoste întru Hristos și binecuvântări.

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

2017.Sf Ecimiadzin