Redactor

SCRISOARE DE FELICITARE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

S.S. PATRIARH ŞI CATOLICOS

Al TUTUROR ARMENILOR

KAREKIN AL II-LEA

            Sanctitatea Voastră,

Vă transmitem iubirea noastră în numele clericilor, membrilor consiliului eparhial și al enoriașilor și vă felicităm pe Sanctitatea Voastră cu ocazia împlinirii a 20 de ani de păstorire.

Suntem deosebit de bucuroși și totodată mândri de faptul că suntem martori și contemporani  la făurirea  unei  noi pagini glorioase din istoria  Bisericii Apostolice  Armene de către Sanctitatea Voastră, în special prin aprecierea valorilor trecutului, prin înfăptuirea a noilor lucrări în folosul națiunii și printr-o viziune nouă și luminoasă despre viitor.

Într-adevăr, acești 20 de ani de păstorire ai Sanctității Voastre reprezintă pentru Biserica Armeană ani de renaștere și de reverire spirituală, de prosperitate, de reformare. Acești ani de reconstrucție și de întărire ai bisericii au sprijinit în devenirea Bisericii Armene mai  apreciată  și cunoscută  pe plan internațional, atât în sfera clericală cât și în cea laică.

Acești 20 de ani  sunt vizibili nu numai prin construirea numeroaselor biserici, acest fapt fiind mereu  subliniat, ci și prin construcții spirituale care sunt   invizibile  și care  reprezintă rodul unei munci devotate depuse de Sanctitatea Voastră.

            Sanctitatea Voastră,

           Cu deosebită căldură vă felicităm și vă dorim  zile senine întru mulți ani,  putere de muncă pentru a păstorii pe fiii credincioși,  sprijinul Celui de Sus pentru  realizarea   proiectelor  întru slava întregului popor, pentru Biserica Apostolică Armeană,  pentru Sf. Ecimiadzin.

Cu smerenie Vă sărut Dreapta Sfântă!

Datev Hagopian,

P.S. Episcop al Eparhiei Armene din România,

Loctiitor al Eparhiei Armene din Bulgaria