Redactor

SCRISOARE DE FELICITARE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

S.S.
PATRIARH ŞI CATOLICOS

Al
TUTUROR ARMENILOR

KAREKIN
AL II-LEA

            Sanctitatea
Voastră,


transmitem iubirea noastră în numele clericilor, membrilor consiliului eparhial
și al enoriașilor și vă felicităm pe Sanctitatea Voastră cu ocazia împlinirii a
20 de ani de păstorire.

Suntem
deosebit de bucuroși și totodată mândri de faptul că suntem martori și
contemporani  la făurirea  unei 
noi pagini glorioase din istoria 
Bisericii Apostolice  Armene de
către Sanctitatea Voastră, în special prin aprecierea valorilor trecutului,
prin înfăptuirea a noilor lucrări în folosul națiunii și printr-o viziune nouă
și luminoasă despre viitor.

Într-adevăr,
acești 20 de ani de păstorire ai Sanctității Voastre reprezintă pentru Biserica
Armeană ani de renaștere și de reverire spirituală, de prosperitate, de
reformare. Acești ani de reconstrucție și de întărire ai bisericii au sprijinit
în devenirea Bisericii Armene mai 
apreciată  și cunoscută  pe plan internațional, atât în sfera
clericală cât și în cea laică.

Acești
20 de ani  sunt vizibili nu numai prin
construirea numeroaselor biserici, acest fapt fiind mereu  subliniat, ci și prin construcții spirituale
care sunt   invizibile  și care 
reprezintă rodul unei munci devotate depuse de Sanctitatea Voastră.

            Sanctitatea Voastră,

           Cu deosebită căldură vă felicităm și
vă dorim  zile senine întru mulți
ani,  putere de muncă pentru a păstorii
pe fiii credincioși,  sprijinul Celui de
Sus pentru  realizarea   proiectelor 
întru slava întregului popor, pentru Biserica Apostolică Armeană,  pentru Sf. Ecimiadzin.

Cu smerenie Vă sărut
Dreapta Sfântă!

Datev
Hagopian,

P.S.
Episcop al Eparhiei Armene din România,

Loctiitor al Eparhiei Armene din Bulgaria