Arhiepiscopia Armeana

Scrisoare de condoleanțe familiei Grigorincu

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Am aflat cu adâncă tristețe vestea trecerii la Domnul a iubitei noastre Lucia Grigorincu, fiică diaconului Bisericii Armene din Botoșani, Luca Cornea, medic pediatru, fosta epitrop al Parohiei Armene din Suceava precum și fosta președinte a UAR din Suceava.

Permanent în căutare de inițiative și înfăptuiri în folosul comunității armene și spre sprijinirea Bisericii noastre strămoșești, plină de neastâmpăr creator și aducător de bine, biruitoare a tuturor piedicilor spre împlinirea năzuințelor sale folositoare întregii comunități armene, așa a fost Lucia Grigorincu.

Nu vom înceta să-i păstrăm o vie amintire, pentru că mare parte din împlinirile noastre de acum se datorează și exemplului său, pildă pe care o dorim călăuzitoare neobosită spre atingerea năzuințelor tuturor armenilor din România. Fie ca Domnul să o învrednicească de odihna cea veșnic luminată de iubirea lui Dumnezeu, pe care i-o dorim cu pioasă aducere aminte și recunoștință!

Dumnezeu să vă învrednicească pe voi toți spre a o pomeni cu respect în rugăciunile voastre, luând putere și îndemn de râvnă din devotamentul jertfelnic și pilduitor al regretatei Lucia Grigorincu, truditoare neostoită spre folosul comunității și bisericii noastre.

Veșnica ei  pomenire!

PS Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Eparhiei Armene din România

Locțiitor al Eparhiei Armene din Bulgaria

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România