Mihai Stepan Cazazian

SCRISOARE de condoleanțe a Preasfinței Sale Episcop Datev Hagopian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

OoÜo  Î2?Üo, Ú2io??Ä  oÜo  oô A 1ú?aô

Am primit cu adâncă durere în Eparhia Bisericii Armene din România vestea trecerii la cele veșnice a aceluia care a fost truditor vrednic al Republicii Armenia, Președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Levon Ananian. Este de neșters din filele cărților de istorie, a culturii armene moderne, contribuția sa în jurnalism, în munca editorială și literară.

Exprimăm sincere condoleanțe familiei domnului Levon Ananian, apropiaților și colegilor săi.

Din adâncul inimii ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, în marea Sa milă, să odihnească în pace sufletul robului Său, Levon Ananian, și să-l facă vrednic de fericirea odihnei veșnice. Tatăl Ceresc să reverse mângâierea Sa prin mijlocirea Sfântului Duh asupra membrilor familiei Ananian și asupra tuturor acelora care l-au îndrăgit.

Împreună rugător și îndoliat la rându-mi,

PS Episcop Datev Hagopian

Arhiepiscopul Bisericii Armene din România

001