Mihai Stepan Cazazian

Saptamina de Rugaciune pentru Unitatea crestina (18-25 ianuarie 2010)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Bisericile creştine din întreaga lume organizează în a treia săptămînă a lunii ianuarie a fiecărui an (18 – 25 ianuarie) seri de rugăciune pentru unitatea creştină. Anul acesta, 2010, tema Săptămînii de Rugăciune pentru Unitatea creştină este inspirată de cuvîntul Mîntuitorului Iisus Hristos, „Voi sînteţi martorii acestora“ (Luca 24, 48).

La slujba din 19 februarie din Catedrala Armeană din Bucureşti, în prezenţa I.P.S.S. Arhiepiscopul Dirayr Mardichian, au luat parte Înalt Prea Sfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice, Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhioepiscopiei Ortodoxe a Bucureştiului, precum şi preoţi şi credincioşi din Bisericile creştine.

În cadrul săptămîniie ecumenice preoţii armeni Krikor Holca şi Bogdan Ezras au fost prezenţi la slujbele ecumenice desfăşurfate în celelalte biserici creştine din Bucureşti.

Mesajele de binecuvîntare al conducătorului Bisericii Armene din România pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămînii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor – 2010

Iubiţi fraţi în Hristos Domnul,

Blamată de unele voci, această săptămînă, nu este altceva decît o venire împreună în rugăciune şi mărturisire de credinţă a Bisericilor implicate, o mărturisire a fiecăruia dintre noi precum că: Unul este Hristos Dumnezeu Întrupat, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, care pentru noi şi pentru păcatele noastre, s-a ridicat pe Cruce, a murit şi a înviat. Mărturisiri şi Slavă aduse lui Dumnezeu. Iar aceste mărturisiri nu sînt bazate doar pe credinţă oarbă, ci pe convingerea că cele venite pînă la noi, prin harul înaintaşilor noştri, sînt adevărate, sînt urmare a cuvintelor lui Hristos care ne-a poruncit propovăduirea Sfintei Evanghelii, mărturisirea Adevărului şi a pocăinţei către toate neamurile. Nu sîntem mai puţin credibili în mărturisire decît Sfinţii Apostoli care au fost contemporani lui Hristos. Nu ne caracterizează suspiciunile ale lui Sfîntului Apostol Toma şi nici nu simţim nevoia de a ne băga mîna în coasta Domnului pentru a cunoaşte Adevărul. Venim împreună din dragoste pentru aproape în credinţa că Biserica primară, Biserica părinţilor noştri este încă vieţuitoare în lume. Venim împreună nu doar pentru a respecta cuvintele lui Hristos: cine nu este împotriva voastră, este cu voi; ci pentru a mărturisi după poruncă: Hristos este viu, este cu noi, iar lucrarea mîinilor sale sînt vii şi ele şi atît de prezente în lume. Atingerea lor nu este vizibilă doar în minunile care se întîmplă la tot pasul, ci şi în sufletele noastre care ne îndeamnă la rugăciunea împreună iar sentimentul de împlinire care ne cuprinde inimile cînd facem aceasta este şi el o mărturisire şi o minune la rîndul său. Hristos a Înviat! Iată mărturisirea noastră apostolică. Să ne căim pentru înverşunarea noastră şi să ne întoarcem faţa dragostei unul către altul cu dragostea cu care se priveau unul pe altul Sfinţii Apostoli, ai căror fii sîntem. Aveţi salutul, sărutul nostru frăţesc şi urările noastre de bine către toţi credincioşii Bisericilor Voastre. Pace şi har!

Arhiepiscop DIRAYR MARDICHIAN

Arhiepiscopul Bisericii Armene

din România şi Bulgaria