Mihai Stepan Cazazian

SANCTITATEA SA KAREKIN II / Hrisov Patriarhal de binecuvântare și apreciere Uniunii Armenilor din România, București România

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Karekin-II

Am primit cu părintească mulțumire din partea PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, vestea că în acest an se împlinește un sfert de veac de la înființarea Uniunii Armenilor din România.

Mare este bucuria Noastră, ca Arhipăstor și Părinte, văzând dovadă vie a modului în care de-a lungul veacurilor Biserica Armeană și-a împlinit cu dragoste și rodnicie menirea de cârmaci grijuliu al fiilor noștri trăitori pe pământul românesc, veghind cu dăruire și răspundere spre  păstrarea și dăinuirea flăcării nestinse a vieții spirituale și naționale în sânul comunității armene. Binecuvântatul pământ românesc are pe el dovadă vie a acestei realități: zeci de biserici și mânăstiri armenești, școli și diverse instituții culturale, toate slujind aceluiași scop. S-au format și educat generații de armeni care prin osteneală lor dăruitoare au împodobit trecutul și au slujit prezentul spre mândria și folosul celor care vor urma, armeni și români, întărind legăturile de prietenie între cele două popoare.

O mare bucurie este pentru Noi să putem afirmă că în decursul ultimului sfert de veac, Uniunea Armenilor din România, și-a adus contribuția așteptată la revigorarea vieții culturale și spirituale a armenilor din România, la renașterea dorinței de păstrare a identității naționale. Am aflat prin mijlocire a Întâistătătorului Eparhiei Armene din România despre roadele deosebite ale activității Uniunii, atât de folositoare vieții culturale și spirituale a întregii comunități. Că Arhipăstor al poporului armean simțim părinteasca mulțumire pentru modul în care Uniunea Armenilor din România și-a dovedit cu credincioșie și dăruire disponibilitatea și dorință de a fi mereu alături Eparhiei Bisericii Armene în toate cele bineplăcute lui Dumnezeu și folositoare vieții spirituale a fiilor poporului armean.

Cu prilejul fericitului moment al împlinirii unui sfert de veac de activitate închinată slujirii nație armene, perioadă încununată cu lumina vie a frumoaselor reușite, vă transmitem prin aceste rânduri Binecuvântarea Noastră patriarhală și expresia mulțumirii Noastre tuturor membrilor Uniunii Armenilor din România, truditorilor și chivernisitorilor acesteia. Din adâncul inimii va urăm să fiți mereu ocrotiți de Dreaptă spijinitoare a Bunului nostru Dumnezeu. Harul Său să vă țină mereu trează strădania spre faptele bune, iar stăruința să va fie răsplătită cu mulțumirea împlinirii celor bineplăcute Lui.

Fie că Domnul să ocrotească poporul armean din întreagă lume, ținându-l în pace, unitate, truditor și trăitor în credința spre binele tuturor.

Dumnezeu să păzească în grijă Sa comunitatea armenilor din România!

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.

Cu binecuvântări,

 

Karekin al II lea

Catolicos și Patriarh Suprem al Tuturor Armenilor

Scris la Sf Ecimiadzin, la 11 septembrie,

Anul Domnului 2015

Iar în anul armenilor 1464

Nr.1686

 

 

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România