Giuseppe Munarini

SAN LAZZARO / Hirotonirea întru preoție a călugărilor mechitariști Anton (Zakevos) Grigorian și Ghevorg (Sarkis) Sarkissian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Vescovo ORDINAZIONE_A_SAN_LAZZARO (8 di 12)

Sunt zile care nu se pot uita: una dintre acestea este ziua de 24 mai. La San Lazzaro, într-o atmosferă festivă au fost hirotoniți întru preoție Anton Grigorian și Gevorg Sarkissian de către Î.P.S. Mons. Raphael Minassian, arhiepiscopul Bisericii Armeano-catolice din Armenia, Georgia și din Europa Orientală.

La ora 10,30 biserica era plină de credincioși, veniți până la Veneția de la Roma, Padova și din alte localități din zona Veneto, din Armenia și din Georgia. Am avut bucuria să ne întâlnim cu părinții viitorilor slujitori ai Domnului. Tatăl pr. Anton, Boghos, este preot de rit armean.

De la Padova a venit președintele Asociatiei „Italia-Armenia”, domnul dr. Aram Giacomelli, domnul Vartan Giacomelli, din partea comunității armene, cu familiile lor, „patriarhul” nostru Ing. Luigi Giacomelli ca și Ing. Fabio Scarso și Nicoletta Prandoni, tot din partea Consiliului Directiv al menționatei Asociații. Am văzut și profesori universitari ca și prof. Gabriella Uluhogian, Alberto Peratoner, doamna Sona Harotunian, de la Veneția, doamna Benedetta Contin Ipekdjan, profesoară tot la Veneția, domnul dr. Gregorio Zovighian și alți fruntași din comunitate ca și Haroutiun Keucheyan, întemeietorul Asociației Umanitare „Armenia Onlus” din Italia ș.a.m.d.

ORDINAZIONE_A_SAN_LAZZARO (5 di 12) (1)

Corul era format dintr-un grup de persoane dirijat de către doamna Valentina Karakhanian; a cântat la duduk domnul Aram Ipekdjan.

ORDINAZIONE_A_SAN_LAZZARO Vesc (11 di 12) (1)

Pr Boghos, tatal Pr. Anton, I. P.S. Rafael Minassian, Pr. Ghevork

 

Am avut bucuria să-l avem printre noi și pe Î.P.S.        Vahan Hovhannessian, arhiepiscopul Bisericii Armene Apostolice din Franța. Erau de față: ÎPS Vartan Kechichian, Mons. vardapet  Elia Kilaghbian, Abatele general al Congregației armene mechitariste, pr. vicar-general vardapet Vahan Ohanian, pr. vard. Aristakes Manoukian și pr. vard. Mesrop Sulahian, vard. Serop Jamourlian, pr. vard. Narek Dadurian, pr. Hamazasp Kechichian.

Este foarte interesant faptul că ziua hirotonirii noilor preoți a coincis cu sărbătoarea Rusaliilor, care în Biserica armeană din Italia, din Europa occidentală, din Armenia, se celebrează după calendarul gregorian, împreună cu romano-catolicii.

Credincioșii au avut la dispoziție textul care conținea nu numai traducerea Sf. Liturghiei, ci și a ritului hirotonisirii.

După cum am și scris într-un alt număr al acestei reviste Anton și Ghevorg au depus voturile monahale în ziua de 7 martie 2013, iar anul trecut la 21 noiembrie au fost hirotoniți diaconi de către ÎPS Boghos Levon Zekiyan, arhiepiscop armeano-catolic din Constantinopol (Istanbul).

Au studiat atât în Armenia cât și la Veneția cu seminariștii romano-catolici, motiv pentru care au fost prezenți mulți colegi de ai lor de la „Marcianum”.

Ei vor mai rămâne la San Lazzaro pentru doi ani, până când își vor termina studiile.

Tot aici, cei doi au învățat limba italiană și au urmat cursuri de latină și greacă cu Gabriella Uluhogian, fostă profesoară la Universitatea din Bologna și autoare a mai multe cărți și studii despre lumea armeană.

Foarte sugestiv a fost troparul sărbătorii care s-a cântat:

„Porumbelul trimis, care cu glas mare cobora din Ceruri asemănător unei lumini de foc strălucitoare care nu i-a ars pe ucenici atunci când stăteau în Cenacul. Mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt…

Porumbelul spiritual, de necercetat care cercetează profunzimile lui Dumnezeu, Cel care de la Tatăl purcede, care a fost proclamat de o ființă și prevestește cea de a doua ta venire”.

După Intrarea de mică cu Sf. Evanghelie s-a desfășurat prima parte a hirotonisirii: candidații au fost prezentați la episcop care a întrebat dacă ei sunt vrednici să fie hirotoniți. După citirea Psalmului 26 (27), preoții prezenți și-au sprijinit mâinile pe umerii celor doi candidați, apoi s-au citit două rugăciuni iar candidații au fost însoțiți până la jumătatea sanctuarului în timp ce s-a cântat:

„Dumnezeiescul și cerescul har, care întotdeauna îndeplinește nevoile sfintelor slujbe a Bisericii Apostolice, cheamă-i pe Anton și pe Gevorg de la diaconat la preoție, în slujba Sfintei Bisericii, după mărturisirea ei și întregului neam”.

Au urmat, apoi, ritul impunerii mâinilor și alte rugăciuni în care s-a cerut ca cei doi să-și păstreze preoția curată. Aceeași ORDINAZIONE_A_SAN_LAZZARO (3 di 12)cerere s-a făcut și într-o altă rugăciune, în care s-a cerut ca noii preoți „cu credință să împlinească înspăimântătorul mister al Trupului și al Sângelui Domnului nostru Isus Hristos, spre iertarea păcatelor. Să îndeplinească toate obligațiile preoției, cu toate virtuțile ei, să laude Preasfânta Treime și să primească răsplata împreună cu fericiții Apostoli spre viața veșnică devenind vrednici dublei onoruri spre harul și spre dragostea de oameni a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, care ne-a invitat și chemat în Împărăția lui și la mărirea Lui”.

După citirea Psalmului 131 (132), s-au citit două prorocii: din Malahia (2,4-7) și Isaia (61,1-6) și Apostolul (1 Petru 5,1-4) și s-a proclamat Evanghelia (Luca 4,14-22) în care se povestește că Isus a intrat într-o sinagogă și a citit:

„Spiritul  Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați, și să vestesc anul plăcut Domnului.

Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor erau ațintiți asupra Lui. Și El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți Îl încuviințau și se mirau de cuvintele harului care ieșeau din gura Lui”.

A doua parte a slujbei hirotonisirii s-a celebrat după proclamarea Crezului și rugăciunile care se fac după spălarea mâinilor. Atunci s-a citit o mare ectenie iar candidații au primit odăjdiile. Au fost, apoi, unși cu Sf. Mir pe mâni, pe frunte și au primit potirul și discul și binecuvântarea episcopului.

Sf. Slujbă a continuat și în cadrul ei mulți credincioși s-au împărtășit.

La sfârșitul Ceremoniei credincioși prezenți au sărutat Sf. Evanghelie și mâinile celor care au primit darul Preoției.

La sfârșit arhiepiscopul armeano-catolic și arhiepiscopul armeano-apostolic și pr. Elia Kilaghbian au rămas în mijlocul credincioșilor.

În timpul agapei festive, care s-a desfășurat în sala de prânz, părintele Abate a esprimat bucuria Congregației, apoi au fost date mai multe cadouri părinților Anton și Ghevork care la rândul lor au oferit o amintire credincioșilor.

Să le călăuzească Bunul Dumnezeu pașii spre adevărul în slujba sf. Biserici și a Neamului.

 

Giuseppe MUNARINI

Fotografii de  Fabio Scarso și Nicoletta Prandoni