Redactor

Salutul și binecuvântarea Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al tuturor armenilor, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Preacuviosului Părinte Arhimandrit Datev Agopian,

Întâistătătorul Bisericii Armene din România

Iubite Părinte Arhimandrit,

Cu bună-vestire a plinei de har sărbători a Învierii lui Hristos, trimitem Vouă binecuvântarea Noastră Patriarhala, cinstiților membrii ai divanelor bisericești și comunitare, cinului preoțesc și tuturor credincioșilor.

Astăzi, împreună cu  toată omenirea creștină, poporul nostru răspândit în lume, cu psalmi și cântece spirituale Slăvește Învierea Mântuitorului cea aducătoare de viață și se ridică în fața morții cu biruința veșnică. Prin Taina Slăvită a Învierii din nou ne înnoim legământul cu Dumnezeu și ne înfrumusețăm de harurile cerești, pentru că  Învierea Fiului lui Dumnezeu este cărarea credinței noastre creștine și ancora speranței vieții: “care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea , prin Evanghelie “  (2 TIM.1:10)

Prin  grija Celui  Înalt Paștele de anul acesta coincide cu ziua comemorativă a genocidului armean . Într-adevăr, de multe ori  am fost părtași ai crucificării lui Hristos, nu ridicându-ne pe cruce,  ci pentru că am înviat, călcând cu viața pe moarte, urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, lăsându-i în rușine pe cei ce ne-au crucificat. Slăvita și Sfânta Înviere a Domnului, timp de secole a fost lumina de far  călăuzitoare a poporului nostru prin chinurile sale, deoarece neamul armenesc  a crezut nezdruncinat, că noi suntem :”moștenitori ai lui Dumnezeu, și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat îmreuna cu El, ca să fim proslăviți împreuna cu el” (ROM. :17).

Mulțumire Celui de Sus, că poporul nostru salvat cu greu din încercările genocidului din aprilie, cu aceeași credință  în Mântuitorul Înviat, astăzi, iar se adună in jurul Bisericii Mamă și continuă cu eforturi unite să susțină judecata cea dreaptă,  întărind guvernarea armeană și cultivând noua sa viață.

Ne rugăm ca Dumnezeu să facă și mai puternică credința noastră pecetluită de Hristos, neclintită voința noastră  de a păstra sfintele valori armenești și nezdruncinată Biserica noastră în apostolatul său.

Iubite Părinte Arhimandrit, ne rugăm și dorim, ca Domnul Cel Înviat să fie părtaș puterii voastre în misiunea plină de răspundere pe care o aveți, pentru ca Voi să continuați cu și mai multă stăruință întărirea iubirii de Dumnezeu și de patrie în inimile fiilor noștri.  Hristos cel Înviat să Vă aibă în grija Sa și să Vă apere pe Voi, părinte Arhimandrit, cinul preoțesc din Eparhia Voastră și pe fiii noștri credincioși și să Vă dăruiască sănătate deplină și succese, întru Slava lui Dumnezeu, întru strălucirea Eparhiei Voastre hărăzite de Dumnezeu și a Sfintei noastre Biserici Apostolice.

Hristos a Înviat din morți!

Binecuvântată este Învierea lui Hristos!

Cu binecuvântare,

KAREKIN AL II-LEA

CATOLICOSUL TUTUROR ARMENILOR