Arhiepiscopia Armeana

Salutul și binecuvântarea Sanctității Sale Karekin al II-lea, Catolicosul și Patriarhul Suprem al tuturor armenilor, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Prea Sfințitului Părinte Episcop Datev Hagopian,

Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România,

Exarh al Eparhiei Armene din Bulgaria

Prea sfinte Părinte,

Trimitem spre voi din acest loc binecuvântat de Dumnezeu, din Catedrala impodobită cu lumina tainei pogorârii Fiului  lui Dumnezeu, vestea cea mare a biruinței asupra morții, ,,Hristos a înviat!” Primiți această veste, laolaltă cu binecuvântarea Noastră patriarhală și gândurile Noastre de părintească grijă pentru voi toți, laici și cin preoțesc, slujitori spre folosul sfintei noastre biserici.

În această zi plină de lumină  a prăznuirii Învierii Domnului trimitem rugă spre Dumnezeu dându-i slavă  cu smerită bucurie  Celui Care, prin Învierea Fiului Său a adus lumii întregi harul reînnoirii, mântuirea și viața cea veșnică.   

            Domnul Iisus ne-a adus puterea de a ne pășii peste chinurile Golgotei istoriei noastre, puterea de a ne zmulge din ghearele morții, poporul armean trăind ades și de mult timp astfele de încercări dar și bucuria de a birui. Ne găsim și astăzi, ca stat, ca popor, în fața unor astfel de  încercări. Viața tuturor a început a se strecura pe un nou făgaș pe un drum nou, nedorit, neașteptat. Războiul cu forțele agresoare azere a lăsat urme dureroase. Morți și răniți, familii îndoliate, îndurerate, distrugeri materiale, pierderi teritoriale, inestimabile distrugeri ale patrimoniului cultural național, lacrimi, durere, suferință. Și parcă toate acestea n-ar fi fost deajuns, flagelul pandemiei a venit și asupra noastră pentru a desăvârși parcă ceea ce mintea odioasă a dușmanilor  nu reușise încă să ducă la sfârșitul dorit.  În fața acestui torent de încercări, în fața atâtor rele, în clipe de grea încercare, cruciale pentru exitența și dăinuirea unui stat, a unei nații,  ne rămâne doar nădejdea și încrederea în puterea izbăvitoare  hăruită omenirii prin lumina tainei Învierii lui Hristos. Rămânem uniți în cuget, în credință și trăire în Hristos, pentru a birui încă o dată  pe calea Golgotei nesfârșite a destinului poporului nostru.

Praznicul Învierii se arată încă o dată ca prilej de a fi împreună, uniți  în iubire și în stăruința de a continua lupta  pentru libertate, pentru  viața fraților noștri din Armenia, Arțakh, pentru unitatea armenilor de pretutindeni. Credința în Hristos și încrederea în biruința adevărului formează temelia cea trainică a viitorului pe care dorim a-l făuri pentru urmașii noștri. Biserica noastră pururi slujitoare a poporului și călăuzitoare spre lumină, este datoare de a-și continua misiunea sfântă, spre a înălța  și purta cu mândrie flacăra mântuirii. Mântuire prin împletirea puterii  primite prin taina Învierii cu trăirea în credința strămoșilor noștri, mântuire care nu se poate dovedi decât prin asigurarea libertății și siguranței unui stat prin ocrotirea demnității și vieții unui popor, prin refacerea unui stat și a unei nații crunt lovite de războiul ce doar pare că s-ar fi sfârșit.

În această dimineață a Praznicului Învierii ne plecăm frunțile în rugăciune aici, în locul binecuvântat prin pogorârea Unului Născut, cerând pentru voi toți belșug de har și desăvârșită bucurie pascală. Sănătate, bucurie și calde urări părintești credincioșilor, preoților, membrilor consiliilor parohiale, eparhiale și ai Adunării delegaților eparhiali. Dumnezeu să vă întărească în strădania voastră pe drumul folositor sfintei noastre Biserici spre folosul și bucuria armenilor din întreaga lume. Iubirea lui Hristos și pacea cea de sus să se pogoare asupra noastră, a armenilor din Arțakh și Armenia, asupra  întregii omeniri și a întregii planete, acum și în vecii vecilor. Amin

Hristos a înviat!

Binecuvântată este Învierea lui Hristos!

Cu dragoste și binecuvântări,

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor și Patriarh Suprem