Mihai Stepan Cazazian

S.S. Karekin al II-lea, Patriarhul Suprem şi Catolicosul Tuturor Armenilor, a fost ales preşedinte onorific al Adunării Mondiale ,,Religiile Pentru pace”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

           La 25 septembrie. a.c. secretarul
ales al Adunǎri Mondiale ,,Religiile Pentru Pace”, profesor Azza Caram şi
secretarul executiv Pǎrintele Chioşi Susina, printr-o scrisoare oficialǎ, au
adus la cunoştinţǎ S.S. Karekin al II-lea, cǎ la a 10-a Adunare Mondialǎ
,,Religiile  Pentru Pace”, care a avut
loc în perioada 20-23 august a.c. la Lindau, Germania, S.S. Patriarhul Suprem Karekin
al II-lea a fost propus şi ales de 700 de delegaţi, care reprezentau 125 de ţări
şi diferite comunitǎţi religioase, Preşedinte onorific al Adunǎrii Mondiale.

         
  Consiliul Adunǎrii Mondiale ,,Religiile
Pentru Pace” este compus din:  Intâistǎtǎtorii
diferitelor culte, din reprezentanţii confesiunilor din 6 regiuni teritoriale,  de 90 de organizaţii naţionale, de  unele asociaţii interconfesionale de tineret,
având ca scop viziunea pentru stabilirea pǎcii prin conlucrarea  interconfesională, pentru promovarea şi
formarea întelegerii reciproce la nivel local, pentru stabilirea pǎcii şi ridicarea
nivelului de trai.

            Din
toatǎ inima Îl felicitǎm pe S.S. Karekin al II-lea, Îi dorim putere de munca şi
succes în noua Sa misiune.

Biroul de presă al Eparhiei Armene
din România