Mihai Stepan Cazazian

S-a stins din viață…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

La Simpozionul H.Dj. Siruni de la Academia Română

…prof. univ.dr. Șerban Tanașoca, un prieten al armenilor

În data de 7 aprilie 2017, a trecut la cele veşnice istoricul şi filologul român Nicolae Şerban Tanaşoca, erudit specialist în filologie clasică, în studiul civilizației bizantine și al culturilor din Balcani. A  fost Director al Institutul de Studii Sud-Est Europene de pe lîngă Academia Română. Student al  lui Aram Frenkian la Facultatea de Filologie din București el l-a cunoscut și pe marele orientalist  H. Dj. Siruni. A fost  oaspete al comunității armene participînd la serile organizate la Central Cultural Armean, cu ocazia  lansării  cărții „Lumea homerică” de Aram Frenkian ( Editura Herald, 2012) și la lansarea volumului Patrimoniul artistic armenesc în România. Între nostalgia exilului și integrarea culturală scris de lector univ. dr. Vlad Bedros în anul 2013.

În anul 2015 prof. Tanașoca a vorbit la  Academia Română unde s-a desfășurat conferința internațională dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea eminentului istoric și armenolog român de origine armeană, Hagop Dj. Siruni (1890-1973).

la lansarea cărții „Lumea homerică” de Aram Frenkian (Centrul Cultural Armean)

Comunitatea armeană îi va purta o veșnică amintire și recunoștință pentru contribuția sa la promovarea culturii și istorie poporului armean.

Luni, la ora 12, la biserica Pitar Moș, va avea loc slujba de înmormîntare, urmînd ca după aceea cortegiul funerar să plece spre cimitirul Bellu.

Vlad Bedros, Bedros Horasangian și Șerban Tanașoca