Mihai Stepan Cazazian

S-a stins din viață Prof Dr. Eduard Minasian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

13133383_1373671872650132_592461377269004343_nAm aflat cu adâncă tristețe vestea trecerii la Domnul a iubitului Nostru fiu, Prof Dr. Eduard Minasian, membru reprezentativ al comunității armenilor piteșteni.

De-a lungul anilor arhipăstoririi Noastre am străbătut în lung și-n lat de multe ori întreaga Eparhie, dar rareori am aflat un astfel de om, o astfel de personalitate, armean până în străfundul ființei sale, permanent în căutare de inițiative și înfăptuiri în folosul comunității armene și spre sprijinirea Bisericii noastre strămoșești, plin de neastâmpăr creator și aducător de bine, biruitor al tuturor piedicilor spre împlinirea năzuințelor sale folositoare întregii comunități armene.

Chiar dacă pare firească, trecerea prof. Minasian de la pământ la viața cea veșnică ne aduce tuturor în suflete mare tristețe! Nu vom înceta să-i păstrăm o vie amintire, pentru că mare parte din împlinirile noastre de acum se datorează și exemplului său, pildă pe care o dorim călăuzitoare neobosită spre atingerea năzuințelor tuturor armenilor din România. Fie ca Domnul să-l învrednicească de odihna cea veșnic luminată de iubirea lui Dumnezeu, pe care i-o dorim cu pioasă aducere aminte și recunoștință!

Va rămâne pururea viu în amintirea noastră, în rugăciunile noastre.

Dumnezeu să vă învrednicească pe voi toți spre a-l pomeni cu respect în rugăciunile voastre, luând putere și îndemn de râvnă din devotamentul jertfelnic și pilduitor al prof. Minasian. ,,Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința!” (Evrei 13,7).

Veșnica lui pomenire!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România