Mihai Stepan Cazazian

RUSALIILE: POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

          Pogorârea Sfântului Duh s-a petrecut după 50 de zile de la Învierea Domnului şi la 10 zile de la Înălţarea Sa la cer. După 10 zile de la ÎNĂLŢARE, aşa cum promisese  Hristos, a trimis Sfântul Duh asupra apostolilor: ,,Staţi în oraşul Ierusalim, până  ce prin puterea cerului veţi fi înzestraţi’’ (Luca 24. 49). În Noul Testament citim: ,,S-a făcut un vuiet puternic, ca de suflare de vânt care a umplut toată casa, apoi l-i s-au arătat împărţite limbi ca de foc asupra fiecăruia dintre cei prezenţi, şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi au început toţi să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi’’ (Faptele Apostolilor 2. 2-5). Apostolii  au primit Sfântul Duh şi au fost înzestraţi cu daruri divine.

           În Vechiul Testament este menţionat faptul, că evreii aveau o asemena sărbătoare care se numea PENTECOSTE, în greacă însemnând 50 de zile. Când evreii s-au eliberat din jugul robiei din Egipt, după 50 de zile, pe muntele Sinai s-a arătat  Dumnezeu şi prin prorocul Moise le a dat cele 10 legi, pe care noi le numim cele 10 porunci. Iar iudeii pentru acele daruri primite de la Dumnezeu au stabilit  sărbătoare în semn de mulţumire, şi aceasta se manifesta prin dăruirea primei recolte din an şi sacrificarea animalelor pentru Dumnezeu în temple.

         Venind Iisus pe lume, El s-a sacrificat pentru noi şi după 10 zile de la Înălţare a trimis Duhul Sfânt asupra apostolilor. Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor în acea mansardă nu era doar pentru consolarea lor, ci era, în special, pentru a-i înzestra cu daruri divine, pentru a-le întări  spiritul, pentru a le ilumina mintea, pentru a le  însănătoşi inima, şi pentru a le risipi frica.

         De aici încolo ei trebuiau să devină propăvăduitori, să umble în toată lumea şi să predice cuvântul lui Iisus, Evanghelia Domnului. Prin voia divină, în Armenia au venit doi din apostolii lui Iisus; Tadeu şi Bartolomeu, care au răspândit creştinismul în Armenia şi au fost martirizaţi pe pământ armenesc.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România