Mihai Stepan Cazazian

RUGĂCIUNE PONTIFICALĂ CU OCAZIA CELEI DE A 60-A ANIVERSĂRI A ZILEI DE NAŞTERE A CATOLICOSULUI TUTUROR ARMENILOR

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
ShareLa data de 21 august 2011, în cadrul Bisericii Apostolice Armene a Sfîntului Scaun de la Etchimiadzin, Sanctitatea Sa Karekin II, Patriarhul Suprem şi Catolicosul Tuturor Armenilor a prezidat Sfînta Liturghie, cu participarea primaţilor diocezelor armeneşti şi a fraţilor membri ai Sfîntului Scaun. Cel care a oficiat Sfînta Liturghie a fost Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Anushavan Jamkochian, vicar (decan) al Sfintei Catedrale “Grigore Luminătorul” şi decan al Facultăţii de Teologie a Universităţii de Stat din Erevan. Ca reprezentant al fraţilor membri ai Sfîntului Scaun de la Etchimiadzin şi al credincioşilor, Arhiepiscopul Anushavan a exprimat felicitări pline de dragoste filială şi respect cu ocazia celei de a 60-a aniversări a zilei de naştere a Sanctităţii Sale, urîndu-i viaţă lungă şi serviciu pontifical plin de succese, ducînd mai departe misiunea sa pastorală de cîrmuire a armenilor.
La încheierea slujbei, Sanctitatea Sa Karekin II, Patriarhul Suprem şi Catolicosul Tuturor Armenilor a primit o Rugă Pontificală din partea Eminenţei Sale Arhiepiscopul Pargev Martirosian, primat al diocezei din Artsakh. Clericii şi credincioşii au înălţat rugile lor către Dumnezeu Atotputernicul, rugîndu-l să păstreze nealterat Sfîntul Scaun de la Etchmiadzin şi să aibă grijă de zelosul şi harnicul său pontif, dăruindu-i multă forţă în îndeplinirea planurilor dumnezeieşti de realizare a activităţilor bisericeşti, pentru bunăstarea Sfintei Biserici şi a întregii noastre naţiuni credincioase.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, fraţii membri ai Sfîntului Scaun de la Etchmiadzin l-au însoţit pe Sanctitatea Sa către rezidenţa pontificală, unde din nou au adresat urări şi felicitări Catolicosului Tuturor Armenilor.