Mihai Stepan Cazazian

ROMA / A  APĂRUT O ANTOLOGIE BILINGVĂ ROMÂNO-ENGLEZĂ DE POEZIE  ROMÂNEASCĂ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

           

            In cursul lunii septembrie, la editura Aracne din capitala Italiei, a văzut lumina tiparului  volumul „Something is still present and isn’t, of what’s gone” (A bilingual anthology of avant-garde and avant-garde inspired Rumanian poetry), – „Mai e ceva şi nu-i, din ce-a trecut” (O antologie bilingvă din poezia română de avangardă şi inspirată de avangardă), volum tradus şi editat de Victor Pambuccian. Proiectul a fost suportat parţial de un premiu din partea Fundaţiei Naţionale pentru Arte.

            În „Introducerea editorului”, acesta aminteşte că poezia în limba română şi a unor poeţi din România a fost în prima linie a luptei în cadrul revoluţiei literare, cunoscută ca fiind de avangardă, această luptă împlicând trei generaţii de poeţi. Alegerea  poeţilor şi a poemelor a fost extrem de subiectivă, mărturiseste traducătorul, singurul criteriu fiind al impresiei făcute asupra sa la prima lectură a poemelor. În acest volum, alcătuit din 300 de pagini, sunt redate poeme ale poeţilor Tristan Tzara, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Geo Bogza, M. Blecher, Gherasim Luca, Gelu Naum, Geo Dumitrescu, Paul Celan, Ion Caraion, Nora Iuga, Nichita Stănescu, George Almosnino, Constantin Abăluţă, Vintilă Ivănceanu, Daniel Turcea şi Mariana Marin, urmate de scurte date biografice ale autorilor.

            Un amplu „Preambul” (30 pagini) este semnat de Mădălina Lascu, care începe prin a scrie: „Ne aflăm în faţa unui volum inedit şi surprinzător. În primul rând, chiar dacă autorul mărturiseşte că selecţia sa este subiectivă şi alătură poeţi ai avangardei istorice româneşti de poeţi contemporani români puţin cunoscuţi chiar la ei în ţară…” Tot Mădălina Lascu conchide: „Putem reconstitui câteva jaloane ale prezentei culegeri: talent, trudă, exil (exterior sau interior), minoritate etnică, suferinţă, asumarea destinului, iarăşi mult talent şi multă încăpăţânare. Sunt trăsături ale majorităţii poeţilor cuprinşi în antologie, dar şi trăsături ale autorului ei. Considerăm această antologie de traduceri un onorant act de preţuire, chiar un elogiu adus poeziei româneşti.”

            Fiu al ilustrului medic anatomopatolog Krikor Pambuccian (1915-1996) din România, Victor Pambuccian este profesor de matematică la Arizona State University din SUA, unde trăieşte din 1988, după ce a absolvit Facultatea de Matematică a Universtiăţii din Bucureşti. El este autorul a peste o sută de studii în domeniul geometriei. Implicat activ în viaţa Universităţii de Stat din Erevan, prof. dr. Victor Pambuccian este, din anul 2011, membru din străinătate al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Armenia. Traduceri ale sale de poezie din limbile română, germană şi franceză au apărut în publicaţii precum „Words Without Borders”, „International Poetry Review”, „Two lines” şi „Pléiades”. (M.K.)

“Romania literara” nr.45 din 12 octombrie 2018